torsdag 25 juli 2024

Sámi eatnan duoddariid evttohuvvo sámi álbmotluohtin

Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegoddi evttoha ahte «Sámi eatnan duoddariid» maid Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää lea bidjan, galgá leat sámiid oktasaš álbmotluohtin. Juoigamis ja luođis lea guovddáš sajádat sámi kultuvrras ja dat lea min iežamet árbevierru.

Sámiin lea iežamet lávlla Sámeálbmot lávlla. Danin lea lunddolaš ahte mis maiddái lea iežamet álbmotluohti vai čalmmustahttit luođi mearkkašumi sámiide.

“Sámi eatnan duoddariid” luohti maid Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää lea bidjan, lea áiggiid čađa ožžon mearkkašumi sámi ovttastahtti symbolan, ja lea dávjá juigojuvvon sámi birrasiin sihke mánáidgárddiin, skuvllain, almmolaš dilálašvuođain ja muđui gos sámit leat čoahkkanan.

Áillohaš – Nils Aslak Valkeapää dáidagis lea olles-sámi geahčestat ja son lei dáiddár geasa visot sámit dovdet fuolkevuođa. Sámi eatnan duoddariid- luođis leat olu sullasašvuođat iešguđet luohteárbevieruiguin Sámis, ja dat sáhttá ovttastahttit sihke vuelie, vuolle, luohti, livđe ja
leu´dd.
Luohti ovddasta sápmelaččaid gullevašvuođa Sápmái, seammás go dat govvida sámiid ráhkisvuođa iežaset eatnamiidda. Sápmi lea dat liegga litna salla man mii eahccit ja ohcalit.

Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegoddi evttoha luohtešuokŋan dan mii lea oahpis miehta sámi ássanguovllu ja man oallugat leat juoigan, ja maid Áillohaš – Nils Aslak Valkeapää lea ieš bádden 1978:s. Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegoddi evttoha dajahusaid luohtái maid Áillohaš – Nils Aslak Valkeapää lea ieš čállán 1996:s ja maŋŋel almmuhan girjjistis Girddán, seivvodan 1999:s.

Sámi álbmotluođi galgá sáhttit juoigat dušše luohtin, dahje muhtin dajahusaiguin, dahje buot dajahusaiguin.
 

Sámieatnan duoddariid

dáid sámi mánáid ruoktu

galbma geađge guorba guovlu

sámi mánáid ruoktu

 

Beaivi Áhči gollerisku

almmi allodagas

coahkká váibmu Eanan eatni

eallin eatnun šoavvá

 

Mánu silbbat šelggonasat

jietnja meara márra

guovssahasat násteboagán

lottit ráidarasas

 

Vuoi dáid Davvi duovdagiid

dán viiddis almmi ravdda

garra dálkkit juoiggadallet

máná vuohttunluđiid

 

vuoi dáid fávrrus eatnamiid

vuoi jávrriid čuovgi čalmmiid

liegga litna eatni salla

gievvudeaddji gietkka

 

Biegga buktá Biegga doalvu

duottar dat lea duottar

duoddar duohken duoddar askkis

sámi mánáid dorvu

 

Sámieatnan duoddariid

dáid sámi mánáid ruovttu

šearrát gearrá šealggáhallá

sámi mánáid ruoktu

 

Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegotti evttohus ovddiduvvo Sámiid 22. Konferánsii 2021:s gos konferánsa de galgá meannudit evttohusa.

Duogáš

Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegotti leat Sámiráđđi ja Norgga, Ruoŧa ja Suoma Sámedikkit nammadan, ja láhttun leat Petra Biret Magga-Vars, Anders Kråik, Lars Anders Bær, Ol Johan Gaup, Thomas Åhren ja Anna Sakmarkina.

Sámiid 21. Konferánsa Tråantes 2017:s bivddii Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegotti jođihit viiddis proseassa, ja válljet dahje bidjat heivvolaš luođi sámi álbmotluohtin, ja buktit evttohusa Sámiid 22. Konferánsii mearridanláhkái. Lávdegoddi lea bargan bivdagiin fargga guokte jagi ja gávdnan evttohusa. Bargu ain jotkojuvvo ja luohti galgá heivehuvvot sámi gielaide ja juoiganmálliide ja muđui ráhkkanahttojuvvot mearridanláhkái.

Gulahallanolmmoš

Anders Kråik, tel. +46 70 224 71 61, Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegotti ságadoalli gaskal 2017-2019

Petra Magga-Vars, tel+358 40 732 55 03, Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegotti ságadoalli 19.09.2019 rájes

Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-01-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?