tisdag 19 oktober 2021

Oza oahpahallin Walt Disney Animation Studios

Sámeráđđi ja Sámedikkit Norgga, Suoma ja Ruoŧabealde iluin almmuhit ođđa oahpahalli vejolašvuođa Walt Disney Animation Studios geasset 2021, nuoraide geat leat dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggi studeantta dahje áitto gárven oahpu.

Leat go gazzame oahpu dahje aitto gárven oahpu dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggis? Walt Disney Animation Studios bovdejit sámi oahpahalli geassái 2021. Taleanta ovdánahttin oahpahallin oaččut erenomáš vejolašvuođa bargat ovttas Disney bagadeddjiin ja guorahallat buot beliid dáidda, muitalushábmen ja filbmasuorggis.

Walt Disney Animation Studios Summer Internship Program bistá 12 vahko ja lea máksojuvvon prográmma heivehuvvon sidjiide geat lohket dáidaga, animašuvnna, dihtorgrafihka ja filmma. Fuomáš: sihkarvuohta ja dearvvašvuohta lea hui dehálaš midjiide. Eiseváldiid rávvagiid mielde mearriduvvo čađahuvvo go prográmma gáiddusin vuoi Burbank CA studios. Loga eambbo sin oahpahalli prográmma ja eavttuid birra dás:

Story

CG Artist - Character

CG Artist - Environment

Visual Development

Production Management

CG Animation

Ohcanáigemearri WDAS oahpahallin: 24.01.2021, dii 11:59 Pacific Standard Time (Fuomaš áigeerohusa).

Mátkestipeanda

Oahpahalli galgá ohcat 10.000 $ sturrosaš mátkestipeandda, man Sámiráđđi ja Sámedikkit almmuhit dán oktavuođas. Ohccis galgá leat sámi duogáš, galgá deavdit WDAS eavttuid oahpahallái ja sus galgá leat plána das mo son áigu máhcahit gelbbolašvuođa ruovttoluotta sámi servodahkii, nu go omd. sosiála mediaid bokte, logaldallamiid bokte jnv.

Čális ohcama, eanemusat 1 siiddu, gos čilget man vuođul ozat oahpahallin ja mo áiggut čoavdit eavttuid mátkestipendii. 

Sádde ohcama dán čujuhussii ja merke ohcama “WDAS oahpahalli”: kmr@saamicouncil.net.

Ohcanáigemearri mátkestipeanda: 24.01.2021, dii 11:59 Pacific Standard Time (Fuomáš áigeerohusa).

- Mii leat nu ilus go dát erenoamáš vejolašvuohta fas ráhpasa 2021:as, šattaš go digitála hámis dahje báikkálaččat Walt Disney Animation Studioas, Los Angeles:as. Diibmá ledje hui ollu buori ohccit sámis, muhto Covid-19 bissehii oahpahalliortnega dán jagi. Mii sávvat ahte sii geat ledje dalle ohcan, oidnet liibba fas ohcat dása. Mii leat ilus go mii sáhttit leat doarjjan duohtandahkat erenoamáš ja ávkkálaš oahpolonohallama, dadjet Aili Keskitalo (sámediggepresideanta Norgga bealde, Tuomas Aslak Juuso (sámediggepresideanta Suoma bealde), Per-Olof Nutti (sámediggepresideanta Ruoŧa bealde) ja Åsa Larsson-Blind (várrepresideanta Sámeráđis) oktasaš cealkámušas.


Oktavuođadieđut :

Per-Olof Nutti
Telefuvdna: +46 703763112
E-poasta: Per-Olof.Nutti@sametinget.se

Aili Keskitalo,
Telefuvdna: +47 97129305
E-poastta: aili.keskitalo@samediggi.no

Tuomas Aslak Juuso
Telefuvdna: +358 406873394
E-poastta: tuomas.juuso@samediggi.fi

Åsa Larsson-Blind,
Telefuvdna: +46 702543356             
E-poasta: asa@saamicouncil.net

 

Praktihkálaš dieđut ortnega birra:

Christina Hætta, Sámiráđđi

+47 48021734

christina@saamicouncil.net

 

Visar sidorna 101 till 120 ( av 217 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-12-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?