onsdag 24 juli 2024
nordiska sametingsledamöter
Visot golbma sámediggelahtut čoahkkanan Ubmejii. Govva: Marie Enoksson.

Sámi parlamentáralaš ráđđi

Sámedikkiin lea ovttasbargosoahpamuš Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) bakte.

Davviriikkalaš ovttasbargu
Sámi Parlamentáralaš Ráđđi (SPR) ásahuvvui jagi 2000 Sámedikkiiguin Norggas ja Suomas lahttun. Ruoŧa Sámediggi searvvai ovttasbargui 2002. Sámiráđis ja ruoššabeal sámiin lea áicanstáhtus. Iešguđege Sámediggi nammada iežaset lahtuid njealji jagáš mandáhtaáigodahkii.

Lahtut
Ráđis leat 21 lahtu, čiežas iešguđege Sámedikkis. Ságadoallevirgi johta gaskal Sámediggepresideanttaid.

Bargodoaimmat
Oppalaš ulbmil lea ahte nannet rádjekeahtes ovttasbarggu gaskal sámiid ja ovddastit sámiid gaskariikkalaččat. Earret eará vuoruhuvvojit sámi dutkan, sámegielalaš infrastruktuvra ja nuoraidbargu. Eará vuoruheapmi lea sámi giellaovdáneapmi ja giellabálkkašupmi Gollegiella mii juhkojuvvo juohke nuppi jagi. Dasalassin lea ráđi doaibma ahte buohtalastit ja ovddastit sámiid gaskariikkalaččat, earreliiggánit eará eamiálbmogiid vuoste.

Parlamentárihkkar konferánsa
Guovvamánus 2005 dollojuvvui vuosttaš parlamentárihkkar konferánsa Jåhkåmåhkis. Dalle gávnnadedje Sámedikkiid lahtut ja ruošša sámiid ovddasteaddjit oktasaš konferánsii ságastallat oktasaš áššiid birra. Boađus konferánssas lea nu gohčoduvvon Johkamohki julggaštus. Nubbi parlamentárihkkar konferánsa dollojuvvui Roavvenjárggas golggotmánus 2008.

Sámit ja EO
SPR ovddasta sámiid álbmogin ovdamearkka dihte áššiin mat gusket sámiid stáhtusa eamiálbmogin EO:as ja sámiid rolla EO:a guovlluguovdasaš politihkas. SPR lea maiddái leamaš oassálaš ovttasbarggus árktalaš parlamentárihkkariiguin ja oassálastá árktalaš parlamentáralaš konferánssain.

Eamiálbmotjulggaštus
SPR lea aktiivvalaččat bargan dan ovdii ahte ON:a eamiálbmotjulggaštus dohkkehuvvo ON:a generálasearvegottis. Sihke dalle go olmmošvuoigatvuođaráđđi ja ON:a goalmmát lávdegoddi gieđahalle evttohusa eamiálbmotjulggaštussii leai áššedovdi SPR:s mielde ruoŧa delegašuvnnas. Eamiálbmotjulggaštus dohkkehuvvui ON:a generálasearvegottis 13 b.čakčamánus 2007.

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna
SPR:a ráđđečoahkkin mearridii njukčamánus 2006 ahte ávžžuhit Sámedikkiid ja náššunalstáhtaid Ruoŧas, Norggas ja Suomas dohkkehit álgoevttohusa davviriikkalaš sámekonvenšuvdnii. Álgoevttohus, man suoma-norgga-ruoŧa-sámi áššedovdijoavku lea ráhkadan, geigejuvvui sámeáššiid ovddasvástideaddji ministariidda Suomas, Norggas ja Ruoŧas 26 b.golggotmánus 2005.
Skábmamánus 2010 mearriduvvui ahte dat golbma davviriikkalaš riikkat galget bidjat johtui iešguđege šiehtadallandelegašuvnna eanemusat guđáin lahtuin. Dat golbma šiehtadallandelegašuvnna galget, álgoevttohusain davviriikkalaš sámekonvenšuvdnii vuođđun, hábmet oktasaš evttohusa davviriikkalaš sámekonvenšuvdnii. Delegašuvnnas leat ovddasteaddjit ráđđehusas ja Sámedikkis. Earret lahtuid lea vejolaš maiddái nammadit bissovaš áššedovdiid delegašuvdnii. Šiehtadallamat álggahuvvojit Ruoŧas, ja das maŋŋel Suomas ja de Norggas. Unnimusat golbma čoahkkima galget dollojuvvot jahkásaččat. Šiehtadallamat álggahuvvojt jagis 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar sidorna 21 till 40 ( av 44 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-09-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?