fredag 3 april 2020

Möte om klimatanpassnings-arbete

Den 14 november 2019 äger ett möte om klimatanpassning rum i Umeå. Deltagarna kommer från Sametinget, Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, SSR, samebyar, skogsbruket, SLU samt Länsstyrelsen i Norrbotten.
Plats: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå
Tid: 09.00-15.00
 
Förslag till presentationer och diskussionspunkter:
1. Inledning med presentation av deltagare
 
2. Klimatanpassningsförordningen allmänt
  • Presentation av förordningen och hur Skogsstyrelsen arbetar med den (Skogsstyrelsen)
  • Hur har Sametinget och SFV som har samma uppdrag, hanterat frågan (Sametinget och SFV)
3. Samverkan kring klimatanpassningsarbete skogsbruk-rennäring
  • Presentation av rennäringens behov och begränsningar bl a med stöd av renbruksplan (samebyar, ev. Ängeså, Sirges, Gran, Ran, Malå m fl)
  • Ny lavinventering och uppgifter från Rikstaxen (Sven Adler och Per Sandström SLU)
  • Hur kan skogsbruket främja rennäringens klimatanpassning (Skogsbrukets representanter)
4. Vilka uppföljningsbara myndighetsmål kan vara aktuella för klimatanpassning
  • Förslag till mätbara mål skogsbruk- rennäring (Alla)
5. Andra skogliga aspekter av klimatanpassning (SKS och skogsbruket)
  • Hur ser skogsbruket generellt på klimatanpassning och hur arbetar man med frågan
  • Avstämning av behovet av att anpassa skogsbruket för att möta ökade risker för skador
  • Finns det några strategier, skötselinstruktioner etc.
Väl mött!
Leif Jougda
Verksamhetsledare RBP
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-10-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?