måndag 9 december 2019

Giellaseminára Julevus skábmamánu 12-14 b.

Sámediggi bovde giellabargiid, čearuid ovddasteddjiid, sámi servviid, organisašuvnnaid, bellodagaid ja iežá giellaberošteddjiid seminárii sámi gielaid dárbbuid birra, Hotell Savoyas Julevus skábmamánu 12-14 beivviid 2019.

Ulbmil

Álgoálbmotgiellajagis 2019:s vuoruha Sámediggi eareliiggánit sámi gielaid ovdánahttima, ja áigu giellajoavkkuid dárbbuid kártemiiguin háhkat vuođu Sámedikki boahttevaš giellapolitihkalaš bargguide. Okta dáin áŋgiruššamiin lea lágidit ”Seminára sámi gielaid dárbbuid birra”, mas iešguđet gielaid dálá dilli ja dárbbut kártejuvvojit. Seminára boađusin galgá šaddat dokumeanta mas davvi-, julev-, bihtán-, upmi- ja oarjánsámi giellajoavkkut čilgejit gielladilálašvuođa ja buktet oainnuid gielaid dárbbuid ja vuoruhemiid birra.

Čađaheapmi

Semináras juohkit oasseváldiid davvi-, julev-, bihtán-, upmi- ja oarjánsámi giellajoavkkuide mas guhtege joavku galgá kártet iežas giela dálá dili ja dárbbuid. Juohke giellajoavkkus lea sierra koordináhtor guhte ráhkkanahttá digaštallandieđuid man vuođul joavkkut barget.

Golut/mátkkit

Sámediggi máksá čuovvovaš goluid giellabargiide ja guovtti (2) ovddasteaddjái, ja sudnos galgá nubbi leat nuoraid ovddasteaddji (18-25 jagi). Sámediggi ávžžuha ahte oasseváldit leaba goabbat sohkabealis.

  • Konferánsagolut, namalassii beaiveborramuš, gáfestallan, mállásat ja idjadeapmi.
  • Lanjat leat ovdalgihtii diŋgojuvvon konferánsahoteallas Savoyas. Jus dárbbašat lanja eahkeda ovdal juo, de válddát oktavuođa Sylvia Sparrokain dahje Ingegerd Vannariin.
  • Mátki Julevui ja ruoktot. Juohkehaš diŋgo ieš iežas mátkki Nex Resebyrå bokte, tel. 0980- 836 40, maŋŋelgo leat ilmmuhan ja ožžon duođaštuvvot iežat oassálastima. Diŋgojupmái bijat referánsan Ingegerd Vannar ja objeaktanummara 2297. Vánddar hálbbimus lági mielde.
  • Biillain vánddardit fárrolaga. Láigobiilla diŋgot vuosttažettiin Hertz, Sixts dahje Europcar fitnodagain.

Báiki: Hotell Savoy, Storgatan 59, Luleå 0920-195 00

Áigi: skábmamánu 12-14 beivviid 2019, álgin dii. 12.00 skábmamánu 12 beaivvi.

Ilmmut ovdal golggotmánu 27 beaivviLänk till anmälan


Čále dieđu jus dárbbašat spesiálabiepmu ja guđe giellajovkui gulat.

Dieđuid addiba Sylvia Sparrock 063-15 08 56, 070 646 63 99 dahje Ingegerd Vannar 0980 – 780 29, 070 298 26 761.

 

Buresboahtin/ Buorisboahtem/ Burist båhtem/ Buerestbåhtieme/ Buerie båeteme/ Välkommen!

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 31 )
«12»
© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-10-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?