lördag 20 juli 2024
Sámi delegašuvdna deaivvadii Frozen 2-buvttadeddjiin Peter Del Vecho ja su joavkkuin Walt Disney Animation Studios su preassamátki oktavuođas Oslos čakčamánu 22. – 23. b. 2019. Oasebealit geavahedje vejolašvuođa vuolláičállit seremonialaš almmolaš veršuvnna šiehtadusas. Govven: Lars Opstad/Sámediggi & Sámiráđđi

Aidnalunddot ovttasbargu addá oalgeváikkuhusaid Sápmái

Sámedikkit ja Sámiráđđi leat ožžon hui deaŧalaš vásihusaid ovttasbarggus Walt Disney Animation Studios fitnodagain. 

- Mii leat okta álbmot riikarájáid rastá, muhto beaivválaččat bargat mii hárve oppasámi perspektiivvain nu čielgasit go mii leat bargan dán barggus. Hástalusaiguin min oktasaš eaiggáduššanrievtti birra oppasámi geahčastagas lea leamaš hui gelddolaš bargat, dadjet sámediggepresideanttat Tiina Sanila-Aikio (Su), Aili Keskitalo (No), Per-Olof Nutti (Ru) ja Sámeráđi presideanta Åsa Larsson-Blind. 

Gudnejahttin ja dohkkeheapmi  

Suoidnemánus 2019 dieđihedje sámedikkit ja Sámiráđđi ahte ráhkaduvvo davvisámegielat veršuvdna filmmas Frozen 2, mii lea boađus Sámi ja Walt Disney Animation Studios gaskasaš ovttasbarggus. Sámedikkiide ja Sámiráđđái lea leamaš deaŧalaš sihkkarastit ahte sámi kultuvra mii lea inspireren filbmadahkkiid mat leat duogábealde Frozen 2, meannuduvvo gudnejahttimiin ja dohkkehemiin.  

Danne čohkkejuvvui sierra sámi áššedovdijoavku veahkkin filbmadahkkiide navigeret sámi kultuvrras, historjjás, vuoigatvuođain ja servodateallimis filbmaproseassa áigge. Sámi bargojoavkku namma lei “Verddet”. 

- Mii leat nu rámis min “Verddiin”, geat leat váikkuhan fágamáhtuin ja sin erenoamáš vásihusaiguin dán barggus, dadjet sámi presideanttat.  

Verddet-joavkkus leat leamaš Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta ja Anne Lajla Utsi.  

Áidnalunddot vejolašvuođat  

Šiehtadusas Sámiid ja Walt Disney Animation Studios gaskka leat maiddái leamaš eará positiivvalaš oalgeváikkuhusat sámi servodahkii, earret eará galgá láhččojuvvot fágalaš lonohallan ja gelbbolašvuođa ovddideapmi. Buot dát bealit bohtet ávkin sámi servodahkii.  

- Mii leat dán proseassas ferten identifiseret mii lea hui mávssolaš min servodahkii ollislaččat, earret eará oaidnit mii ahte gelbbolašvuođa doaibmabijut ja vejolaš ovttasbargovejolašvuođat leat deaŧalaččat sámi kulturbargiide ja olles Sápmái. Mii illudat beassat juohkit eanet detáljaid dan birra dađistaga go vejolašvuođat almmuhuvvojit, dadjet presideanttat.  
 

Mielddusin lea maiddái vuolláičállojuvvon šiehtadus ja biografiija Verddet lahtuin. Preassagovat leat min Flickr-kontos: https://www.flickr.com/photos/samediggi/

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-10-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?