torsdag 25 juli 2024

Diskussioner mellan sametingen och nordiska regerings-representanter

Hur lever de nordiska länderna upp till konventionen om mänskliga rättigheter när det gäller samerna? Det har FN:s specialrapportör James Anaya försökt ta reda på under konferensdagarna i Rovaniemi. Han kommer nu att skriva en rapport om vad han sett och hört, vilka slutsatser han dragit och ge rekommendationer hur regeringarna och sametingen ska utveckla sitt samarbete med varandra och med FN.

Nordiska länder ett föredöme
Ananya påminde om den första tiden då FN började arbeta med att utveckla internationella program för urfolk och startade arbetet med en urfolksdeklararation.
- Då tog samerna och de nordiska länderna en ledarposition, sa han. Norge var dessutom det första landet i världen som ratificerade konvention ILO 169 om urfolk och stamfolk - ett föredöme för andra länder.

Tre FN-mekanismer
Det finns tre FN-mekanismer som fokuserar på urfolkens problematik. En är Permanent Forum för urfolk, en expert-funktion som undersöker urfolkens rätt att delta i beslut som påverkar dem, och specialrapportörens mandat.  Sedan maj 2008 har professor James Anaya innehaft posten som specialrapportör och besökt ett stor antal länder i världen, bland annat Ecuador, Brasilien, Chile, Australien och Ryssland. I rapporterna från dessa besök återfinns slutsatser och rekommendationer till förbättringsåtgärder på områden där urfolkens rättigheter kränks.

Gränsöverskridande undersökning
Under besöket i Rovaniemi undersöker specialrapportören för ovanlighetens skull förhållandena för ett folk som bor i flera länder. Det är ett nytt sätt att arbeta som kan bli vägledande för framtiden. Det är ju inte ovanligt att folkslag bor i traditionella områden som korsas av nationsgränser.

Lika men ändå olika
Diskussionerna i Rovaniemi har handlat om förhållandena i de tre nordiska länderna. Trots många likheter finns det också tydliga skillnader, till exempel i lagstiftning som rör samer och samiska förhållanden. Diskussionerna har berört synen på samiskt självbestämmande, rätten till land och vatten och naturresurser, utbildning för barn och ungdomar samt nordiska samekonventionen. De tre sametingen har presenterat den aktuella situationen i respektive land och regeringsrepresentanterna har gett sin syn på sakernas tillstånd.

Påbörja nya förhandlingar
Samiskt parlamentariskt råd har under konferensen gjort ett gemensamt uttalande där man önskar att förhandlingarna om en nordisk samekonventionen snarast ska påbörjas. I förhandlingsdelegationen vill sametingen vara jämbördiga parter i respektive lands delegation och tillförsäkras tillräckliga resurser för att på ett likställt sätt kunna delta i förhandlingarna. Det förslag som den finsk-norsk-svensk-samiska kommittén utarbetade 2005 ska tas i beaktande. De nordiska regeringarna har i princip sagt sig vara villiga att återuppta förhandlingarna.

Förestående utmaningar
Professor James Anaya ska efter sitt besök sammanställa en rapport som han hoppas ska bli till hjälp i det fortsatta arbetet med förestående utmaningar, och fortsätta bygga på de framgångar och goda praxis som hittills utarbetats.
- Jag hoppas att konferensen och min rapport ska vara betydelsefull i den fortsatta samarbetsprocessen mellan de nordiska regeringarna, det samiska folket och FN, säger Anaya. Från det material som presenterats från samisk sida har han förstått att det finns många problem kvar som behöver lösas:
- Utmaningarna i Sápmi är stora och det krävs både engagemang, politisk vilja och hårt arbete för att lyckas, konstaterar han.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-08-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?