fredag 12 april 2024

Renbruksplaner i budgetpropositionen

Regeringen skriver i budgetpropositionen att en fortsatt utveckling av renbruksplanerna är viktig, liksom Sametingets och samebyarnas möjligheter att delta i samrådsprocesser kring etablering av olika verksamheter.

I budgetpropositionen för 2019/2020 skriver regeringen att en livskraftig rennäring och andra samiska näringar är en grundförutsättning för en levande samisk kultur. Utmaningen för renskötselns framtid består främst av att hantera och att hitta en balans mellan påverkan av pågående och framtida verksamheter av bl.a. skogsbruket, utbyggnad av vindkraft och gruvnäring, turism och infrastruktur i förhållande till rennäringens behov av betesmarker. Även klimatförändringar och extremväder har en betydande påverkan på rennäringens verksamhet.

Fortsatt utveckling av renbruksplanerna är därför viktigt men även Sametingets och samebyarnas möjligheter att delta i de samrådsprocesser som sker kring etablering av olika verksamheter. 

Renbruksplanerna spelar en viktig roll som underlag i samhällsplaneringen, skriver regeringen. Genom att sammanföra information från planerna med annan information om renskötselns markanvändningsbehov förbättras dialogen med andra markanvändare.

Ur budgetprop. 2019/20, utgiftsområde 23.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-09-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?