måndag 23 september 2019

Giellavahkku golggotmánus

Norgga Sámediggi lea mearridan ahte vahkku 43 (golggotmánu 21-27 beivviid 2019) galgá leat vásedin giellavahkkun - Gielevahkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkku.

Giellavahkku Sámis v. 43
Giellavahkku bohtet leat olu doaimmat jođus. Sámedikki giellaguovddáš lea sádden visot hálddašangielddaide reivve dainna ávžžuhusain ahte dát gielddat main lea ovddasvástádus ovddidit ja movttiidahttit giellageavaheami, leat mielde čalmmustahttimis sámi gielaid erenoamážit.

Giellakafea viđa báikkis
Ruoŧa Sámediggi áigu Sámi giellaguovddáža bokte bovdet olbmuid giellakafeai viđa báikkis Sámis. Eanet dieđut das bohtet maŋŋil. Beassat iežas giela geavahit nanne olbmo identitehta ja gullevašvuođadovddu lassin dasa ahte ovddida iežas giellamáhtuid.

Váldit initiatiivva ieš
Iežá doaimmat maid hálddašangielddat dahje priváhta olbmot ieža sáhttet vuolggahit leat omd. sámegiel muitalanbottut girjerádjosiin, váldit ovdan sámi fáttáid skuvllas jnv. Muitalehket áinnas álgoálbmotgiellajagi birra čoahkkimiin ja iežá oktavuođain.

Fáddágilkorat
Mii ávžžuhit din geavahit fáddágilkoriid dás vuolábealde, ja juogadit govaid sosiála mediain dain doaimmain maid lágidehpet. De besset buohkat oaidnit ja juogadit giellailu ovttas. Ja dasa lassin fuomáša olles máilbmi min!

#IYIL2019 #urfolksspråkåret #sápmi #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous #giellavahkko

 

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-09-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?