onsdag 26 april 2017
Språkcentrums medarbetare. Foto: Tommy Andersson.

Samiskt språkcentrum

Samiskt språkcentrum är navet i arbetet med att göra samiskan tillgänglig för fler. Vi arbetar för revitalisering och för att stärka samiskans position i samhället. Samiskt språkcentrum är en resurs för dig!

Samiskt språkcentrum är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.

Uppdrag
Samiskt språkcentrum ska tillgodose alla samers – både ungas och äldres – behov av att återta sitt eget språk. Med samiska avses samtliga varieteter av språket inom den svenska delen av Sápmi.

Språkcentrum ska:

  • Aktivt främja och stimulera ökad användning av samiska i samhället
  • Bistå med sakkunskap
  • Utveckla metoder för att stärka enskildas förutsättningar att bruka och återta de samiska språken
  • Sprida kunskap om revitalisering

Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Samarbete
Språkcentrums arbete utgår från samers behov av revitaliseringsinsatser. Vi samarbetar med andra samiska institutioner och organisationer för att samordna, komplettera och effektivisera arbetet med att revitalisera de samiska språken.

Dokumentation
Vi ska dokumentera nya metoder och sprida kunskap om språklig revitalisering. I mån av tid erbjuder vi föreläsningar om till exempel språkspärr, språkbad, mentorskap med mera. Vi kan också ge råd via telefon.

Kontakt
Ta gärna kontakt med oss om du undrar över något.
E-post till språkcentrum: gielejarnge@sametinget.se

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?