lördag 18 januari 2020

Doarjja čearuide dálkkádatheiveheami doaimmaid ovddas

Sámediggi ja leanastivra almmuhit ođđa ruhtadoarjagiid dálkkádatheiveheami guorahallamiidda ja doaibmaplánaid ráhkadeapmái. Plána lea gávdnat guokte čearu Norrbottena leanas mat 2019:s máhttet bargagoahtit dálkkádatheiveheami doaibmaplána ráhkademiin. Muhto mii váldit áinnas vuostá maiddái iežá beroštumi ilmmuhemiid.

Sámediggi ja leanastivra áiguba joatkit barggu čearuid dálkkádat- ja hearkivuođaguorahallamiiguin ja dálkkádatheiveheami doaibmaplánaid ráhkademiin. Lea dárbu juohkit dán barggu máŋgga jagi badjel vai visot čearut ožžot vejolašvuođa searvat áiggi ja resurssaid ektui. Pilohtaprošeavttas oinniimet ovdamuni das ahte leat čearut seamma leana siskkobealde dahje ahte leat lahkalaga geográfalaččat. Plána lea gávdnat guokte čearu Norrbottenis mat 2019:s dáhtoše bargat dálkkádatheiveheami doaibmaplána ráhkademiin. Váldet áinnas minguin oktavuođa jus lea beroštupmi dán prošektii.

Ulbmil

Ulbmil lea oažžut ollislaš gova das got dálkkádat váikkuha boazoealáhusa eavttuide, identifiseret váttisvuođaid ja gávnnahit vejolaš doaibmabijuid. Geahča maid Sámedikki dálkkádatheiveheami doaibmaplána, kapihtal 6, mas čilget Sámedikki vuoruhemiid dálkkádatheivehandoaimmain. Loga eanet.

Dát bargu lea ovttasbargu Norrbottena, Västerbottena, Jämtlándda, Västernorrlándda ja Dalarna leanastivrraiguin ja SMIHI:ain.

Duogáš

Mannan jagi (2018) čađahuvvui pilohtaprošeakta mas čearut; Ängeså, Sirges, Ran ja Ohredahke ráhkadedje dálkkádat- ja hearkivuođaguorahallamiid ja doaibmaplánaid dálkkádatheiveheapmái. Liŋka almmuhuvvon doaibmaplánaide

Dán njealji čearu doaibmaplánas lea maiddái ráhkaduvvon syntesaraporta, ja dat galgá leat vuođđun pilohtabargguid bohtosiid ovdanbuktimii Sámedikki boahttevaš barggus dálkkádatheivehemiin. Liŋka syntesaraportii

Pilohtaprošeavttas leat SMHI dálkkádatdieđut heivehuvvon vai daid sáhttá geavahit RenGIS:s, ja leat maid ráhkadan bagadusa SMHI dálkkádatdieđuide. Liŋka bagadussii

Oktavuohta

Jus dis lea beroštupmi dahkat dálkkádat- ja hearkivuođaplána dahje leat iežá jearaldagat de váldde áinnas oktavuođa Anne Walkeapääain  telefonnummar 0980-681 92 dahje e-boastta bokte  anne.walkeapaa@sametinget.se

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-08-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?