söndag 17 november 2019

Hem

13-15 november 2019

Sámi immateriála kulturárbbi bargobádji

[Plats]
Kárášjogas, Norggas, Sámedikkis

Norgga kulturráđđi lea fárrolagaid Norggabeale Sámedikkiin lágideamen bargobáji immateriála kulturárbbi suodjaleami birra Sámi servvodahkii, mas suodjaleapmi lea guovddáš fáddán ja vel iešguđetge bealit čatnon sihke 2003 immateriála kulturárbbi suodjaleami konvenšuvdnii ja Unesco bargui.

Fáttát maid bargobádji ohcala guoskkahit:

  • Duogáš immateriála kulturárbbi konvenšuvdnii, earenomáš deattuin suodjaleapmái
  • Almmolaš domeana (public domain)/vuoigŋaduodji (Intellectual property)/Máilmmi vuoigŋaduoji organisašuvdna (WIPO)
  • Riikkaidgaskasaš nammadeamit (nášunála ja máŋgganášunála) golmma immateriála kulturárbbi listtuide: Olmmošsoga ovddastuslaš immateriála kulturárbbi listu/Listu immateriála kulturárbbis man lea hoahppu suodjalit/Immateriála kulturárbbi suodjaleami prográmmat, prošeavttat ja doaimmat (buorit doaimmat).

Bures boahtin Sámi immateriála kulturárbbi (IK) bargobádjái, skábmamánu 13-15 b. Kárášjogas, Sámedikkis.
Dieđit iežat dán liŋka bokte: https://response.questback.com/abmutvikling/workshopkarasjok

Prográmma sámegillii ja eŋgelasgillii gávnnat mielddusin. Bargobádji lea eŋgelasgillii, muhto dulkojuvvo davvisámegillii.

 

Welcome to the workshop on Sami Intangible Cultural Heritage (ICH), 13-15/11 at the Sámi parliament, Karasjok, Norway.
Please register at this link: https://response.questback.com/abmutvikling/workshopkarasjok

The working language is English, but the workshop will be translated to Northern Sami.


Bargobáji láidesteaddjit:
Harriet Deacon – sus lea doavttergráda historjjás ja vuoiŋŋaduoji hálddašeami master. 2010 rájes lea son leamaš konsuleanta Unescoi 2003 immateriála kulturárbbi suodjaleami konvenšuvnna ektui. Son lea almmustahttán čállosiid immateriála kulturárbbi, vuoiŋŋaduoji ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid birra.

Rieks Smeets - sus lea doavttergráda bagadalli lingvistihkas. 2001 rájes lei son generálačálli Nederlándda nášunála Unesco kommišuvdnii, ja 2003 rájes fas jođihišgođii immateriála kulturárbbi ossodaga Unesco váldokantuvrras. Son lea veahkehan organisašuvnnaid ráhkkanahttit fiillaid mat nammadit immateriála kulturárbbi elemeanttaid Unesco listtuid čáliheapmái.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-10-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?