söndag 16 juni 2024

Sametinget vill ta ansvar för det samiska kulturarvet

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen har nyligen överlämnat en gemensam redovisning till kulturdepartementet kring behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna. Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv och att Sametingets uppdrag ska utökas.

Glädjande nog har det samiska civilsamhället engagerat sig, både på det muntliga samrådet och genom att lämna skriftliga synpunkter. I synpunkterna framkommer att det finns ett stort behov av ett samlat samiskt arkiv. Det ses som viktigt att öka insamlingen av arkivmaterial kopplat till samisk kultur och att få tillgång till detta.

Samiska organisationer uttrycker behov av rådgivning och vägledning för att få bättre kännedom om vilka material som är av vikt att lämna in till arkiv. Man menar att den samiska kunskapen behöver delas aktivt med folket vars kultur ligger till grund för samlingarna. Genom digitalisering kan fler få tillgång till den samlade kunskapen men här finns samtidigt behov av etiska regler och skydd för exploatering och kommersialisering.

Det framkommer åsikter om att Sametinget bör ha det samlade förvaltningsansvaret för samiska arkivsamlingar. Det anses också viktigt att stärka samiska institutioner som har upparbetade arkiv såsom Ájtte museum och att tillföra resurser för ändamålet. Samiska institutioner som Gaaltije och andra framtida samiska informationscentra, kan med tillförandet av en arkivfunktion fungera som noder till ett samiskt arkiv.

Sametinget föreslår att regeringen ska ge Sametinget i uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det samiska språket samt samiska dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige och att detta bör förtydligas i Sametingets instruktion. En samisk förvaltning och infrastruktur på musei- och arkivområdet finns i Finland och Norge, men inte i Sverige.

Institutet för språk och folkminnen delar inte helt Sametingets ståndpunkt, utan vill att Isofs uppdrag ska kvarstå i nuvarande form. Istället föreslår Isof att regeringen förtydligar det statliga ansvaret för samiskt kulturarv genom att ge Sametinget resurser att bygga upp en arkivkompetens vid myndigheten. Eftersom myndigheternas ståndpunkter skiljer sig åt i vissa delar har myndigheterna redovisat synpunkter och förslag till åtgärder i separata delar i utredningen.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?