söndag 11 april 2021

Kartläggning över jämställdheten i det samiska samhället

Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att svart på vitt kunna se hur jämställdheten inom det samiska samhället kan främjas.

Sametinget har tidigare konstaterat att det finns brist på kunskap om jämställdheten inom det samiska samhället. Nu ger regeringen Sametinget ett uppdrag som ska leda till att fylla de kunskapsluckor som finns. Det ska på sikt underlätta arbetet med att främja jämställdhet.

I uppdraget pekar regeringen ut att Sametinget ska samråda med samiska organisationer, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen under arbetet. Både kartläggningen och analysen ska utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex underliggande delmålen.

Sametinget ska även belysa relevant befintlig forskning samt andra erfarenheter från genomförda och pågående insatser på jämställdhetsområdet. Sametinget ska ta hänsyn till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) samt till Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen.

Kartläggningen och analysen ska ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Sametinget har tidigare gjort andra arbeten inom området jämställdhet. Dessa finns i undermenyn.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-06-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?