fredag 13 december 2019

Giellajagidoaimmat IYIL 2019:s

Sámedikkis leat feara makkár doaimmat Álgoálbmotgiellajagi oktavuođas.

Giellaealáskahttinkonferánsa

Guovvamánus Jåhkåmåhke márkaniid oktavuođas álggahii Giellaguovddáš álgoálbmotgiellajagi konferánssain ”Mijá giella”. Doppe dolle iešguđet logaldallit sáhkavuoruid giellaealáskahttima birra. Doppe lei maid paneladigaštallan gos oaččuimet sámi giellabargiin ođđa fuomášumiid giela dili ja boahtteáiggi birra.

Sátneáppa

Sámi giellaguovddáš almmuhii njukčamánus ođastuvvon sátnegirje-áppa mas leat sánit golmma sámegillii, ja leat maiddái ođđa funkšuvnnat.

Sáminuorra-searvvi jahkečoahkkin

Giellaguovddáš doalai bargobáji Sáminuorra jahkečoahkkimis miessemánus, ja mávssii maiddái dulkoma sámi gielaide.

Min neahttasiiddut

Mii almmuhit artihkkaliid álgoálbmotgiellajagi birra, ja Giela birra iežamet neahttasiidduin sametinget.se ja samer.se. 

Diehtojuohkin Ruoŧa girjerájuide

Mii leat visot Ruoŧa girjerájuide sádden rávvagiid ja dieđuid sámiid birra, ja got girjerájut sáhttet čalmmustahttit álgoálbmotgiellajagi. Geahča girjjálašvuođalisttu olgešbealde.

Almedalen

Sámediggi oassálastá Almedalena politihkkárbeivviin čalmmustahttin dihte Ruoŧa sámiid ja sámegiela dárbbuid.

Giellakonferánsa

Sámedikki giellalávdegoddi lea pláneme giellakonferánssa Ruoŧa sámiide. Konferánsa galgá leat rabas buohkaide, eareliiggánit sámi servviide, sámi organisašuvnnaide ja sámi bellodagaide.

Davviriikkalaš sámi lágideapmi

Sámediggi lea ožžon Norgga ja Suoma sámedikkiin jearaldaga searvat oktasaš lágideapmái giellabargiid ja jorgaleddjiid váste golggotmánus.

Sámi giellavahkku v. 43

Norgga Sámediggi lea mearridan ahte golggotmánu 21-27 beivviid 2019 lea giellavahkku mainna čalmmustahttá sámegiela olles Norggas. Ruoŧa Sámedikkis eai leat resurssat lágidit giellavahkku muhto lea mielas iešguđet doaimmaide, omd. giellakafeaide, mánáid ja nuoraid gielladoaimmaide ja sullasaš lágidemiide ovttas sámi báikegottiiguin.

Fáddágilkorat
Mii geavahit dáid fáddágilkoriid sosiála mediain:  #IYIL2019 #urfolksspråkåret #sápmi #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous

 

 

 

 

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-06-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?