torsdag 25 juli 2024
Bolidens gruva utanför Gällivare

Ii galgga leat álki álggahit ruvkedoaimmaid

Ruvkefitnodaga Bolidena mielas lea ilá váttis álggahit ođđa ruvkedoaimmaid Ruoŧas, ja danin nanne dál doaimmas Suomas. Sámediggi oaivvilda fas nuppeládje. Ruvkket billistit eatnamiid ilá fasttit. Leat fuollameahttunvuohta jus eat várjal birrasa ja ane váras got dat váikkuha báikkálaš servodagaide dain guovlluin gos rogget.

- Lobiidaddin-proseassa ferte oažžut ádjánit, lohká Sámedikki boazodoallolávdegotti ságadoalli Marita Stinnerbom. Lea hirbmat dehálaš ahte lea riektesihkkaris proseassa go fitnodagat háliidit álggahit ruvkkiid, eareliiggánit boazodoalloguovllus.

Ruvkeorganisašuvdna Svemin bargá garrasit dan nala ahte rievdadit njuolggadusaid vai šaddá álkit rahpat ođđa ruvkkiid. Dat čuoččuha ee. ahte Báktedoaimmahat, leanastivrrat ja birasduopmostuolut ilá čavgadit doalahit birasmearrádusaid. Organisašuvdna ákkastallá ahte mii dárbbašit eanet ruvkeindustriija vai sáhttit ráhkadit birasseastevaš beaiveceallaid ja ođđamállet báhtteriid.

Dat maid organisašuvdna ii muital lea ahte Ruoŧŧa lea juo okta Eurohpá stuorimus ruvke- ja minerálastáhtain. Ja eanas ruvkeálggaheamit ja ruvkeroggamat leat dasa lassin biddjon Sápmái gos boazoealáhus lea riikkaberoštupmin.

Ii galgga leat álkit álggahit ođđa ruvkkiid, dadjá Stinnerbom. Leat stuora biras-, luonddu- ja kulturárvvut mat duššindahkkojit ruvkkiid dihte. Boahtteáiggi deháleamos jearaldat ii leat man jođánit mii iežamet luonddu ja birrasa sáhttit bilidit metállagilvvuid dihte – muhto baicca got mii galgat seailluhit luonddu ja birrasa boahttevaš buolvvaide ávkin, joatká Marita Stinnerbom.

Boazoealáhus lohkko riikkaberoštupmin dan rájes go biddjui láhkan 1987:s. Biraslágaid 3:5 jelgii galget boazoealáhusa riikkaberoštumi-guovllut suddjejuvvot, ja eatnamat ja čázit galget nu bures go vejolaš suddjejuvvot dakkár doaimmaid vuostá mat váttisin dahket ealáhusaid doaimmaheami.

Válde oktavuođa:

Marita Stinnerbom
Sámedikki boazodoallolávdegotti ságadoalli 
tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-06-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?