lördag 20 juli 2024
Marita Stinnerbom och Per-Olof Nutti
Marite Stinnerbom ja Per-Olof Nutti. Govven: Marie Enoksson.

Sámediggi hárbman meahciealli-mearrádusain

Sámedikki ovddasteaddjit leat hárbman go Luonddugáhttendoaimmahat lea mearridan lasihit návddiid Ruoŧas, ja dasa lassin suovvat návddiid Jämtlándda boazoguohtuneatnamiin. Mearrádus heađušta boazoealáhusa dili ja nu maiddái sámi kultuvrra.

Miessemánu 9 beaivvi mearridii Luonddugáhttendoaimmahat lasihit návddi lohkomeari Ruoŧas. Mearriduvvui ahte unnimusmearri loktejuvvo 300 návdái, ja ahte Jämtlánddas oažžu leat návdi vielpáiguin, ja de meroštuvvo ahte šaddet 10 návddi boazoguohtunguovllus. Dát mearrádus dagaha suru ja váivahuvvama.

- Dá mearrádus lea njuolgut uhkádussan boazoealáhusa vuostá ja maiddái sámi kultuvrra vuostá, lohká Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti.

Sámediggi lea máŋggaid jagiid cuiggodan ahte meahcielliid laskan lea heađuštan ja uhkidan boazoealáhusa máŋgga guovllus. Riikkabeaivvi gierdanráji- mearrádus, namalassii ahte massimat meahcielliide ii galgga leat eambbo go 10 % ealus jahkásaččat, ii leat lahkage otná duohta massimiid. Dál lea meahcieallivahát gaskamearálaččat 23-25 proseantta, ja dat buktá hirbmat stuora ekonomalaš vahága ovttaskas boazosápmelažžii.

- Mearrádus ii leat veaháge govttolaš. Mii bargat gaccaid-bániid unnidit meahcieallilogu, ja mii leat gáibidan ahte láhkamearrádus biertna, návddi, geatkki, albasa ja goaskima hálddašeami birra rievdaduvvo, lohká Marita Stinnerbom, boazodoallolávdegotti ságadoalli.

- Boazoealáhusas ii leat makkárge riektesuodji. Meahcielliin gal lea láhkasuodji sihke EU:s ja Ruoŧas, joatká Marita Stinnerbom, boazodoallolávdegotti ságadoalli.

Boazoeaiggádat šaddet gillát Ruoŧa meahciealle-politihkain. Gierdanrádji ii leat ollašuhtton. Dasa lassin jođihit eiseválddit politihka mii ii buorit hálddašandási, ja guoktálastet hálddašeamis.

- Luonddugáhttendoaimmahaga mearrádus doarjut návddiid laskama boazoguohtunguovllus lea dego livččii doaškalan daid boazovázziid muhtui geat vikkaše doaimmahit boazodoalu ja geat šaddet ballat meahcielliid laskamiin, lohká Per-Olof Nutti, stivraságadoalli.

 

Eanet dieđut:

Per-Olof Nutti
Stivraságadoalli
per-olof.nutti@sametinget.se
070-376 31 12

Marita Stinnerbom
Stivralahttu ja boazodoallolávdegotti ságadoalli
marita.stinnerbom@sametinget.se
070-399 98 06

 

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-05-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?