söndag 26 januari 2020

Nytt projekt om klimat

Sametinget har beviljats 1 miljon kronor av SMHI för att utveckla verktyg för klimatanpassning. Arbetet ska redovisas i slutet av 2019.

Nyckeln till framgångsrik klimatanpassning är att minska sårbarheten genom flexibilitet och förbättrat samarbete med andra aktörer. Projektet ska i huvudsak genomföras under 2019 och omfattar följande delmoment:

Regionala möten tillsammans med samebyar och länsstyrelser.

Översyn av Sametingets kontrollpunkter som nyttjas i fält vid
synnerligen svåra betesförhållanden exempelvis vid isbildning.

Modellering av ny lavkarta inom renbruksplan kopplad till
Sametingets kontrollpunkter för att kunna följa eventuell
klimatpåverkan på lavtäcket.

Uppdaterade och utvecklade omvärldsfaktorer i RenGIS.


Verktyget görs utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv med den samiska helhetssynen på landskapet. Tanken är att ett antal pilotsamebyar är med och designar verktyget och testar verktyget hela vägen. Sedan ska dessa förmedla sina erfarenheter till övriga samebyar och andra berörda aktörer.

Vill du veta mer? 
Kontakta Anne Walkeapää via e-post anne.walkeapaa@sametinget.se eller tel. 0980-681 92.

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-04-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?