lördag 2 juli 2022

Fler CWD-prover behöver samlas in

Jordbruksverket fortsätter med CWD-övervakningen och lägger nu mera krut på att öka antalet inkomna prover. Nu kan du som skickar in skedprover få ersättning för att göra detta.

Avdelningen för Djurskydd och Hälsa på Jordbruksverket arbetar fortsättningsvis med att analysera prover och övervaka situationen för våra hjortdjur i Sverige. Just nu intensifieras informationen ut till allmänheten, särskilt för dem som rör sig i skog och mark, som jägare och renskötare. Målet är att provta totalt 6000 djur under 2018-2020.

Allmänheten ombeds hjälpa till
För en bättre övervakning behöver antalet prover som kommer in för analys öka. Du kan hjälpa till genom att:

  • Informera och sprida information om CWD-övervakningen. Om du påträffar döda hjortdjur - kontakta SVA för att få provtagningsmaterial och skicka in prover.
     
  • Eftersöksjägare, renskötare och andra kan skicka in prover och få ersättning för de inskickade proverna. Ersättning utgår bara om man skickar in skedprov (förutom för eftersöksjägare som får ersättning även för att skicka in hela huvuden). Du kan få 300 kr per prov i ersättning för alla skedprover på älg, rådjur, ren och kronhjort. 

     Ansökan om ersättning för skedprov på ren (pdf)

Eftersöksjägare kan även få 200 kr i ersättning för att skicka in hela huvuden (djuren ska vara över 12 månader gamla).

            Ansökan om ersättning Eftersöksjägare (pdf)
 

  • Kontakta SVA om du avlivar hjortdjur som är magra eller ser sjuka ut. SVA skickar då ut provtagningsmaterial. Mer information finns på länkarna till höger.

Risk för provtagning av alla slaktkroppar
Om inte Sverige provtar enligt det övervakningsprogram som EU beslutat, finns risken att alla hjortdjur som ska användas som livsmedel måste provtas. Om en sådan provtagning beslutas kommer det att få stora konsekvenser för hanteringen av slaktkroppar, eftersom kroppen måste kvarhållas tills provsvaret kommer. 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-09-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?