söndag 3 mars 2024

Ett handslag för fortsatt samverkan om förvaltnings-verktyget

Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Riksdagen har beslutat att toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur ska vara maximalt 10 procent räknat på en samebys faktiska renantal (vinterhjord). Renantalet baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterrenhjorden (efter slakt).

Vid ett möte den 10 januari träffades en viktig överenskommelse mellan Länsstyrelserna i de fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna), samt Naturvårdsverket och Sametinget. Överenskommelsen innebär att myndigheterna är överens om ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Handslaget innebär att parterna erkänner och respekterar två utpekade underlag som grund för det fortsatta arbetet. Dessa är:

  • Produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster
  • Resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur

- Vi är överens om att dessa två är de bästa kunskapsunderlag vi har tillgång till i nuläget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län.

- Överenskommelsen innebär också att parterna är överens om att kontinuerligt försöka utveckla underlaget utefter ny kunskap och nya erfarenheter, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

För mer information kontakta:

Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President
per-olof.nutti@sametinget.se
070-376 31 12

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-02-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?