söndag 24 februari 2019

Hem

27-28 februari 2019

Näringslivskonferens 27-28 Februari

[Plats]
Hotell Lappland, Lycksele
[Tid]
12.00
Sametingets näringsnämnd inbjuder till konferens med fokus på det samiska näringslivets utveckling och behov

En egen självvald utveckling av samiska näringar är viktig för att erhålla större valfrihet och möjligheter för fler samer att bo och arbeta i de traditionella samiska bosättningsområdena och att känna tillhörighet och samverkan med alla samer oberoende av yrkeskategori.

Konferensen ska vara framåtsyftande och intressant, ge inspiration och möjlighet till samtal och goda idéer.

Du får möjlighet att:
• diskutera och komma med inspel till revidering av Sametingets näringspolitiska handlingsprogram,
• ta del av utredningen – Läget i Sápmi som arbetar med näringslivsstatistik.

Dessutom kommer olika samiska näringsidkare att involveras för att kunna ge sin syn på entreprenörskap.

Konferensen hålls från lunch till lunch på Hotell Lappland i Lycksele och Sametinget står för mat och logi. Reseersättning utgår för resa med billigaste färdsätt och samåkning. Detaljerad information skickas ut efter anmälan.

Om du vill vara säker på att få logi och mat behöver vi få in anmälan helst innan den 12 februari, annars kan du anmäla dig senast den 22 februari.

Anmälan görs på följande länk:
http://www.trippus.net/naringslivskonferens_2019
När du anmäler dig till en kurs eller seminarium ingår du ett avtal med Sametinget där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskydds-förordningen. De behandlas elektroniskt av Sametinget och lagras enligt gällande arkiveringsregler för myndigheter. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurs. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart

Buerie båeteme Buerestbåhtieme Buorisboahtem Buresboahtin
Välkomna!!

Stefan Mikaelsson
Ordförande Sametingets näringsnämnd
© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-02-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?