torsdag 25 juli 2024
Per-Olof Nutti. Foto: Marie Birkl.

Sametinget har stora förväntningar på den nya regeringen

Sametinget gratulerar Stefan Löfven som nygammal statsminister och välkomnar den nya regeringen. För oss samer är det stora och viktiga frågor som ligger på bordet, bland annat konsultationsordningen, nordisk samekonvention och rovdjursfrågan.

Sverige har i minst 25 år fått kritik av både FN och Europarådet för behandlingen av urfolket samerna. Kulturdepartementet arbetade under förra mandatperioden fram ett förslag till en ny ordning för konsultation i frågor av särskild betydelse för samer. Sverige har en särskild skyldighet mot oss samer.  Det är helt enkelt dags att göra upp med de koloniala tankegångar som så länge präglat svensk politik.

- Sametinget förväntar sig att den nya regeringen fortsätter processen med en konsultationsordning. En formaliserad konsultationsordning med det samiska folket borde vara en självklarhet i ett land som Sverige, som säger sig värna om de mänskliga rättigheterna, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget förväntar sig också att processen med den nordiska samekonventionen fortsätter tillsammans med regeringarna och sametingen i Norge och Finland.

- Vi förväntar oss ett svar på vår begäran att inleda diskussioner om sametingens ändringsförslag, förklarar Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Rovdjurspolitiken måste den nya regeringen ta i omgående. Vi behöver en fungerande rovdjursförvaltning som tar hänsyn till målsättningen att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hållbar rennäring, utan att gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren hotas.

- Vi kräver motsvarande skydd för rennäringen som finns för rovdjuren. Detta kan enkelt skrivas in i gällande rovdjursförordning och behöver inte dras i långbänk, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Den tredje mycket angelägna frågan handlar om klimat och miljö. Utvinningen av naturresurser i Norrland och därmed utbyggd infrastruktur kan ge kortsiktiga ekonomiska vinster, till priset av evigt förstörda marker. Där rennäringen kommer i kläm kommer rennäringen att förlora. Utan grön infrastruktur, biologisk mångfald och fungerande ekosystem kan inte renarna leva och en urgammal kultur kan inte föras vidare till nästa generation.

- Vi ber regeringen noga överväga alla perspektiv, innan man fattar beslut om nya intrång på samiska marker, avslutar Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Kontakt:

Per-Olof Nutti, styrelseordförande

Tel. 070-376 31 12

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?