lördag 19 januari 2019
gammal bok
Govven: Ana-Maria Fjällgren/Sámediggi

Sámi kulturárbi

Ráđđehus lea gohččon Sámedikki ja Giella- ja álbmotmuitoinstituhta (Institutet för språk och folkminnen Isof) guorahallat dárbbuid sámi arkiivaávdnasiid ektui. Sámediggi doalai golggotmánus čoahkkima sámi organisašuvnnaiguin dáid áššiid birra, muhto dalle eai sáhttán buohkat searvat. Danin divvut mii dál guokte jearaldaga daidda organisašuvnnaide mat eai oassálastán čoahkkimis.

Doaibma

Doaimma ulbmil lea guorahallat dárbbuid čohkket, seailluhit ja dieđalaččat bargat arkiivamateriálain mii čatnasa sámiide ja sámi gielaide. Mii galgat maid suokkardit dárbbašit go eambbo dárkilastit stáhta ovddasvástádusa sámi kulturárbbis.

Ráđđádallančoahkkin

Golggotmánu 4 beaivvi 2018 dollui Ájttes Jåhkåmåhkes ráđđádallančoahkkin nuppelot organisašuvnnain ja ásahusain. Olgešbealde lea listu bovdejuvvon organisašuvnnaiguin.

Guokte jearaldaga

Dál ožžot dat organisašuvnnat mat eai sáhttán boahtit čoahkkimii liibba vástidit guovtti áššái:

  • Makkár bijuid atnibehtet dii dárbbašlažžan sámi arkiivamateriála čohkkemis, seailluheamis ja dieđalaš meannudeamis?
  • Geas galgá leat ovddasvástádus sámi kulturárbbis? Dárbbaša go čielggasmahttit stáhta ovddasvástádusa sámi kulturárbbis?

Háledat go váikkuhit?

Čále reivve mas čilget iežat evttohusaid ja ákkaid oainnuide. Sádde vástádusaid e-boastan ovdal ođđajagimánu 31 beaivvi 2019 kulturhovdii Susanne Idivuomai: susanne.idivuoma@sametinget.se

Jus leat jearaldagat de váldde suinna dahje Ann Kristin Carlströmain (Isof) oktavuođa: annkristin.carlstrom@sprakochfolkminnen.se

 

Eurohpalaš julggaštusas guovlluid- ja unnitlogugielaid birra, artihkal 12.1.g, lea mearrádus mii guoská arkiveremii. Dat cealká ahte kulturdoaimmaid ja kultuvrralaš ásahusaid ektui galget stáhtat movttiidahttit ja/dahje álkidahttit dakkár orgánaid ásaheami mat čohkkejit, vurkkodit, ovdanbuktet dahje almmuhit buktagiid, omd sátnedujiid mat leat guovlluid- dahje unnitlogugillii. Ruoŧas ii gávdno dakkár stáhtalaš eiseváldi mas lea ovddasvástádus arkiivaávdnasiin mat leat sámegillii.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-01-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?