onsdag 30 september 2020

New Amigos Online-speallu

Sámi giellaguovddáš lea ovttasráđiid New Amigos fitnodagain almmuhan ođđa online-spealu. New Amigos lea speallu buot sámegielaide Ruoŧas; oarjánsámegillii, upmisámegillii, julevsámegillii ja davvisámegillii. Áidna maid dárbbašat earet interneahta lea mátketelefovdna, lohkanfiellu dahje dihtor.

New Amigos lea máilmmiviidosaš fiellospeallu. Dat lea guhká juo gávdnon oarjánsámegillii- dárogillii ja davvisámegillii- dárogillii. Sámi giellaguovddáš lea dál jorgalahttán spealu ruoŧagillii, julevsámegillii ja upmisámegillii, ja heivehan davvi- ja oarjánsámegiela spealu Ruoŧabeal Sápmái.

Speallu heive buohkaide geat máhttet lohkat; mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide. Dasa ii dárbbaš eará go interneahta ja mátketelefovnna (Apple dahje Smartphone), lohkanfiellu dahje dihtora. Spellui gullá báddejuvvon veršuvdna mas gullá eatnigielhálli dadjame sáni mii sátnegoarttas lea sámegillii. Dán sáhttá speallat juogo gárvves báddejuvvon veršuvnna vuostá (single player) dahje nuppi olbmo vuostá gii maiddái lea loggen sisa (dual player). Dása eai leat guhkes gaskkat hehttehussan. Oarjánsámi oahppi Mihtes (Mittådalen) sáhttá speallat nuppi oarjánsámi ohppiin gii čohkká vaikko Gárasavvonis.

Spealus leat golbma máhttodási, easkkaálgi dási rájes ságasteaddji dási rádjái gii dušše hálida njuovžut sárdnumis. Dat lea maiddái guoimmuhanspeallu. Online-spealus oahppu vuos deháleamos sániid ja doahpagiid. Spealus lea struktuvra mii sihkkarastá ahte jođánit oahppá, ja geardduhanmetoda mii sihkkarastá ahte sániid muitá.

Juste dál beassá spellui dušše liŋka bokte, muhto maŋit áigái sáhttá dan viežžat AppStores dahje Googleplayas. Olles 2019:s lea speallu nuvttá Sámi oahpahusguovddáža ja New Amigos bokte. Dan maŋŋel de sáhttá máksit spealu mánnosaččat dege jahkeliseansa-mávssuin.

Liŋka spellui

Bagadus gávdno pdf-filan olgešbealde.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2018-12-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?