söndag 21 juli 2024
Urfolksrepresentanter på klimatmöte i Polen

Framgång för urfolk vid COP24 i Polen

Klimatmötet i Katowice, Polen, har beslutat att en arbetsgrupp ska bildas med sju representanter från parter och lika många urfolksrepresentanter. Arbetsgruppen ska underlätta implementeringen av urfolksplattformen och kommer att ta fram en arbetsplan med aktiviteter.

Efter svåra och känsliga förhandlingar klubbade ordföranden för klimatkonventionens tekniska organ SBSTA (Subsidiary Body on Scientific and Technical Advice) under lördagkvällen igenom beslutet kring urfolksplattformen (beslut bifogas i högerspalten). Beslutet är en stor framgång för urfolk världen över och firades vid antagandet med applåder från alla parter och sång av maoriska ungdomar. 

Redan under fredagen, som passande nog var Indigenous Peoples Day, stod det klart att enighet kunde nås kring ett beslut om plattformens fortsatta utveckling. Beslutet innebär att en arbetsgrupp (facilitative working group - FWG) bestående av sju representanter från parter och lika många urfolksrepresentanter bildas. Arbetsgruppen ska underlätta implementeringen av plattformens tre funktioner* och kommer omgående påbörja sitt arbete med att bland annat ta fram en arbetsplan med aktiviteter. En annan viktig del av beslutet är att det understryker urfolksdeklarationen i implementeringen av plattformens funktioner.

Sametinget som följt frågan sedan klimatmötet i Paris gläds över beslutet och ser fram emot att följa arbetsgruppens kommande arbete och delta i aktiviteter som ordnas. Den första aktiviteten planeras äga rum i Bonn under maj 2019. Men det första steget är att utse en arktisk representant att företräda samer och inuiter i arbetsgruppen. 

Sametinget har haft två representanter på plats under klimatmötet som under denna vecka går in i förhandlingar på politisk nivå. Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och jurist Matilda Månsson har deltagit i den svenska delegationen och har utöver plattformen följt frågor om implementeringen av Parisavtalet och bevakat hur beslut i dessa frågor tillvaratar urfolkskunskap och urfolks deltagande.

Sametinget har även deltagit i urfolkscaucus koordineringsmöten och även haft ett tätt samiskt och arktiskt utbyte med deltagare från de övriga sametingen och Samerådet, liksom representanter från Innuit Circumpolar Council. Sametinget har även haft möte med ungdomar från Sáminuorra.


* Plattformens tre funktioner: 1) Kunskap 2) Kapacitet för engagemang och 3) Klimatförändringspolicy och aktiviteter, ur LCIPP (för mer information se länk till LCIPP i högerspalten).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-12-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?