fredag 21 juni 2024

Sámediggelága rievdadusat

Ruoŧa riikkabeaivi lea skábmamánu 21 beaivvi 2018 dohkkehan Sámedikki ja sámediggeválggaid láhkarievdadusa.

Sámediggelága rievdadusat buktet maid vissis rievdadusaid Sámedikki organisašuvdnii. Sámedikki organisašuvdna galgá čuovvut sámediggelága ja eiseváldebagadusa. Sámedikki dievasčoahkkin galgá ain leat bajemus mearrideaddji orgána. Dievasčoahkkin berre mearridit bargoortnega ja stivra ges doaibmaplána. Sámedikkis galgá leat hálddahus man hálddahushoavda jođiha, ja lea stivra mii virgáda hálddahushoavdda. Sámedikki stivrras lea ovddasvástádus Sámedikki doaimmas, ja hálddahushoavda galgá fuolahit beaivválaš doaimmaid daid direktiivvaid ja njuolggadusaid mielde maid stivra mearrida.

Sámedikki dievasčoahkkimis lea dál vuoigatvuohta mearridit lahtuid ja várrelahtuid ekonomalaš buriid birra. Makkár buorit dahje guoskevaš buriid eavttut eai reglerejuvvo bienastat bitnii

Sámediggelágas leat muhtun ođđa mearrádusat, omd. Sámedikki čoahkkimiid almmolašvuođa birra, ja dan ahte čoahkkinságadoallis dahje åvtehkes lea ovddasvástádus doallat ortnega dievasčoahkkimis ja sus lea riekti gohččut olbmuid guođđit čoahkkinlanja jus vurjet eai ge jeagat heaitit vuorjamis. Stivračoahkkimat ja Sámedikki lávdegoddečoahkkimat leat gitta uvssaid duohken jus dievasčoahkkin ii mearrit iežá.

Dál sihkkojuvvo gáibádus ahte galgá leat Ruoŧa stáhtalahttun jus galgá leat válljengelbbolaš Sámediggái. Válljejeaddji gean válgabargi ii dovdda, galgá sáhtit nannet iežas identitehta maiddái iežáládje go legitimašuvnna bokte. Maiddái ovddeš gielddus das ahte válljejeaddji beallelaš dahje mánát eai galgga sáhttit vihtanuššat reivejiena, sihkkojuvvo.

Ráđđehus evttoha maiddái sierra lága sihkavuođadárkkisteami birra Sámedikki almmolaš čoahkkimiid oktavuođas. Ortnetvávttaid sáhttá dál gohččut doallat sihkarvuođadárkkisteami maiddái Sámedikkis.

Riikabeaivi lea dohkkehan ráđđehusa evttohusa. Láhkarievdadusat bohtet fápmui suoidnemánu 1 beaivvi 2019.

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 25 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-01-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?