söndag 21 juli 2024
OECD Working group med Per-Olof Nutti och Matilda Månsson
OECD Working Party on Rural Policy (RURWP) tillsammans med Per-Olof Nutti och Matilda Månsson från Sametinget.

Sametinget på plats när OECD-rapport om Sverige antogs

Tisdagen den 6 november antog OECD:s Working Party on Rural Policy (RURWP) en rapport om Sverige vid ett sammanträde i Paris. Rapporten, som innehåller rekommendationer för hur Sverige ska stärka samernas ekonomiska utveckling, är en del av projektet Linking Indigenous Communities with Regional Development.

Projektet syftar till att stärka urfolks ekonomiska utveckling och företagande genom att bättre sammanlänka urfolkssamhällen med strategier för regional och landsbygdsutveckling. De länder som OECD* huvudsakligen studerar i projektet är Kanada, Sverige och Australien.

För varje land publiceras en rapport  med rekommendationer för hur länderna bör inkludera urfolk i sina program och strategier på bättre sätt (rapporterna för Kanada och Australien kommer att antas under nästa år). Rapporterna bygger bl.a. på information som OECD samlar in vid besök i respektive land, s.k. fact-finding missions och har fyra fokusområden:

  • data och statistik
  • landrättigheter och ekonomisk utveckling
  • företagsamhet och tillväxt, samt
  • styrning och kapacitet.

Som en del i projektet kommer även en global jämförande studie av de tre huvudländerna samt andra medlemsländer att publiceras. Under måndagen hölls en workshop om den globala rapporten och projektets fortsättning som Sametinget deltog i.

När OECD:s arbetsgrupp RURWP sammanträdde på tisdagen var Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti och jurist Matilda Månsson på plats för Sametinget tillsammans med representanter från Näringsdepartementet och Tillväxtverket. OECD:s sekretariat inledde med en kort presentation av rapporten om Sverige. Därefter lämnade näringsdepartementet och Sametinget sina kommentarer innan kommittén antog rapporten i enhälligt beslut.  

Efter mötet följer en intern process med redigeringsarbete innan rapporten offentliggörs och lanseras i början av nästa år (enligt uppgift i februari). Sametinget har redan förberett en strategi för rapportens användning i Sametingets arbete som, tillsammans med information om projektet kommer att presenteras på plenum i Bredsel/Storforsen den 12 november. Den globala rapporten samt övriga landrapporter kommer att antas och lanseras under 2019.

 

* Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen, främst i de 35 medlemsländerna.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-11-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?