söndag 21 oktober 2018

Sámi kulturkonferánsa

Got sáhttit nannet sámi kultureallima ja sámi kulturbargiid eavttuid? Dál bovde Sámediggi kulturbargiid konferánsii skábmamánu 6-7 beivviid Storforsenis. Ilmmut konferánsii ovdal golggotmánu 22 beaivvi!

Barggat go don sámi kulturbargin? Háliidat go oažžut ođđa fuomášuhttimiid ja duohtan dahkat ođđa idéaid? Dalle leat bures boahtin Sámedikki kulturkonferánsii mii lágiduvvo Hotell Storforsenis skábmamánu 6-7 beivviid. Sámediggi máksá orruma duppalanjas, smávvaborramuša goappašiid beivviid ja mállásiid skábmamánu 6 beaivvi.

Ilmmuheapmi

Maŋemus ilmmuhanbeaivi lea golggotmánu 22 beaivvi. Ilmmut iežat Nex grupp & konferens bokte, dáinna liŋkkain.

Prográmma

6/11

13.00- 13.30  Rahpan ja diehtojuohkin, Sámedikki kulturlávdegoddi

  •  Sámedikki kulturpolitihkka
  •  Ulbmil konferánssain
  •  Makkár vuordámušat leat Sámediggái?

13.30- 14.10  Sámi našunálalávdi, Åsa Simma

14.10- 14.30  Smávvaborramuš

14.30- 15.10  Girječálliguovddáš/Författarcentrum Sápmi, Nils-Henrik Sikku

15.10- 15.30  Joavkobargu

15.30- 16.00  Ságastallan ja loahpaheapmi

18.00             Mállásat eahkesprográmmain

7/11

09.00- 09.40  Riikkaidgaskasaš Sámi Filbmainstituhtta, Anne Lajla Utsi

09.40- 10.20  Duodji, Lena Viltok

10.20- 11.00  Smávvaborramuš

11.00- 11.30  Joavkobargu

11.30- 12.00  Ságastallan ja loahpaheapmi

Bures boahtin!

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-09-20

Váldde oktavuođa

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?