söndag 21 oktober 2018

Oahppobeaivvit čearuide gierdanráji reaiddu birra

Sámediggi áigu lágidit oahppobeivviid meahceealle-gierdanrájiid birra buohkaide geain lea ovddasvástádus gozihit meahcielliid čearuin. Ilmmut midjiide dál jus háliidat searvat deaivvademiide!

Sámediggi lea ráhkadan neahttavuđot meroštallanreaiddu (gierdanrádjereaiddu) mii galgá veahkehit oažžut čielga dieđuid čearu meahcieallevahágiin. Meroštallama vuođđun lea buvttadanmodealla (Birgitta Åhman j.ea.) ja čájeha vahátmeari dan 10 proseantasaš ráji ektui maid riikkabeaivi lea mearridan.

Neahttavuđot reaidu galgá dahkat meroštallamiid álkibun, eanet čađačuovgin ja sihkkareabbon.

Dál bovdet din deaivvademiide gos beassabehtet oahppat geavahit reaiddu. Deaivvadeamit leat čuovvovaš báikkiin:

  • 8/10 Jåhkåmåhkes
  • 9/ Gironis
  • 17/10 Árviesjávrries
  • 18/10 Vualtjeres
  • 19/10 Staares

Mii álgit dii 09.30 sulaid ja loahpahit bargobájiin gaskal dii 14.30-16.00. Eanet dieđut báikki, prográmma, logaldalliid, mátkemávssuid jnv. birra bohtet dađistaga, muhto Sámediggi háliida dál juo diehtit guđet beaivvit/báikkit heivejit didjiide.

Go lea bargobádji de beassabehtet iežadet čearu dieđuiguin bargat. Mii fertet diehtit galle saji/dihtorčanasteami mis galget leat čoahkkinlanjas. Sávvamis sáhttit rahpat reaiddu golggotmánu 4-5 beaivvi ja de beassabehtet logget iežadet statistihkkasiidduide Bank-Id/ Mobiila Bank-Id bokte. Váldde oktavuođa jus dárbbašat veahki logget sisa.

Ilmmut deaivvadeapmái dán e-boastačujuhusa bokte rickard.doj@sametinget.se

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-09-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?