onsdag 19 september 2018

Seminára: Nissonolbmot boazodoalus

Sámediggi bovde boazosámi nissonolbmuid seminárii gos lonohallat máhtu ja ságastallat got nissoniid dili sáhttá buoridit sihke boazodoalus ollislaččat ja maiddái čearuid siskkobealde. Seminára lea Ubmejes golggotmánu 6-7 beivviid 2018.

Ilmmut seminárii dán liŋkka bokte!
Maŋemus ilmmuhanbeaivi čakčamánu 20 beaivvi (vai ollet diŋgot hotealla-lanjaid).

Jearaldagat? Praktihkalaš dieđuid oaččut Johanna Sarris. Konferánssa sisdoalu birra sáhtát jearrat Marita Stinnerbomas. Geahča olgešbealde!!

Dieđut

Sámediggi bargá dan ala ahte ovddidit ekologalaš, ekonomalaš ja dásseárvosaš boazodoalu mii doaimmahuvvo dakkár vugiin ahte lea guoddevaš boahtte áigái. Boazoealáhusstatistihkat čájehit ahte arvat unnit nissonolbmuin lea boazodoallofitnodat ja leat čearuid stivrrain mielde. Nissonolbmot eai ge eaiggáduša liikka olu bohccuid. Muhto statistihkka ii aŋkke atte ollislaš gova dásseárvvus. Mii diehtit ahte leat olu nissonolbmot geat leat aktiivadit mielde boazodoalus muhto eai dan dihte oidno dán statistihkas. Mii diehtit maid ahte čearut barget siskkáldas miellahttoáššiiguin iešguđet ládje ja ahte dat váikkuha nissonolbmuid vejolašvuođa oassálastit boazodoalus.

Semináras leat logaldallit geain lea vásáhus nissonolbmuid barggus boazodoalus dahje čearu stivrabargguin, ja galget maiddái leat joavkoságastallamat ja vásáhuslonohallamat.

Sámediggi máksá mátkki Ubmái, konferánsagoluid, orruma duppallanjas ja borrama.
 

Prográmma      

Lávvardaga golggotmánu 6 beaivvi

12.00-13.30 Beaiveborramuš

13.30 -          Boazodoallolávdegotti ságadoalli Marita Stinnerbom ja stivralahttu Britt Sparrock geas lea ovddasvástádus dásseárvoáššiin, álggaheaba seminára.

13.40-15.00 Nissonat muitalit iežaset vásáhusain ja barggus boazodoalus ja čearus

15.00             Gáffe

15.30-16.10  Nállevealaheapmi boazosámi nissoniid vuostá

16.10-17.10   Joavkoságastallan

19.00             Mállásat

Sotnabeaivvi golggotmánu 7 beaivvi

8.30-8.50     Čoahkkáigeassu ivttá beaivvis

8.50-10.00   Fáddá: Nissonolbmuid suodji čearus, nissonfierpmádat ja boazodoalloláhka

10.00             Gáffe

10.30-11.00  Fáddá: Nuorra boazodoallonissonat

11.00-11.45   Joavkoságastallamat

12.00-13.00  Loahpaheapmi ja beaiveborramuš

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-09-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?