tisdag 16 augusti 2022
älg
mostphotos.com

Systematisk övervakning av CWD 2018-2021

Nu påbörjas en systematisk landsomfattande övervakning som kommer att löpa över tre år och omfatta sex tusen prov fördelat på ren och hägnad kronhjort samt viltlevande älg, rådjur och kronhjort.

Avmagringssjuka, Chronic wasting disease (CWD), är en allvarlig sjukdom som drabbar hjortdjur. Syftet med  övervakningen är att undersöka om CWD finns i Sverige. Övervakning av CWD har pågått sedan sjukdomen hittades i Norge 2016.

Bekämpning av CWD är mycket svår, men möjligheten att begränsa spridning och i bästa fall bekämpa sjukdomen ökar om den upptäcks i ett tidigt skede. Om sjukdomen får fäste i en population kan man, förutom lidandet hos det drabbade djuret, även se negativa konsekvenser för populationen i stort. Sådant kan vara sänkt medelålder och minskning av antalet djur. Påverkan på jakt och andra förändringar i viltförvaltningen kommer bland annat bero på var ett positiv prov hittas och antalet djur i området som påvisas med sjukdomen.

Sannolikheten att hitta sjukdomen är högre om man letar bland riskdjur jämfört med djur som verkar fullt friska. Därför fokuserar provtagningen inledningsvis på följande djur:

  • Hjortdjur som visar symptom på CWD
  • Hjortdjur som verkar sjuka eller nedsatta av annan anledning
  • Hjortdjur som hittas döda
  • Hjortdjur som dödas i trafiken
  • Hjortdjur som blir kasserade vid besiktning före eller efter slakt

Enbart vuxna djur är av intresse eftersom de unga djuren inte har utvecklat sjukdomen så långt att de blir positiva i tester även om de kan bära på smittan.

Du som jagar, äger renar eller hjortar, som rör dig i skog och mark eller har kontakt med hjortdjur i ditt arbete har en viktig roll i övervakningen genom att du kan upptäcka djur som kan vara lämpliga att undersöka.

Om du kommer i kontakt med denna kategori av hjortdjur är vi tacksamma om du kontaktar SVA för bedömning om prover kan tas för undersökning, 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller e-post vilt@sva.se.

Detaljerade instruktioner om hur prov ska tas och hur de ska packas och skickas får du på SVA:s webbplats, se www.sva.se/cwd. Det går också att få mer information om CWD, övervakningen och provtagning genom att ringa till SVA, tel. 018-67 40 00 (växel).

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-09-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?