lördag 18 januari 2020

Giellagálldo

Giellagálldo

Sáme Giellagálldo l sámegielaj nuorttarijkalasj máhtto- ja luohkkoguovdásj. Sáme Giellagálldo l sáme álmmuga alemus, mierrrediddje orgána ássjijn ma guosski sáme gielajda.

Giellagáldon li vihtta giellajuohkusa: oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiella, ma galggi normerit tjállemgielav ja ådå terminologidjav.

Máhttá rádjat giellagatjálvisájt giellagállduj, juogu facebook:aj (sváldas gávnnu rievtes bielen) jali e-påvstå milta (info@giellagaldu.com). Giellagálldo fállá giellaviehkev mij guosská oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiellaj.

Sáme giellaaktisasjbarggo joarkeduvvá vájku Giellagálldo-prosjäkta hiejteduváj moarmesmáno 2018. Sáme Giellagáldo doajmma l dán rádjáj biedniguvvam Interreg-prosjevta biednigij. Valla Sámedikke li dálla gávnnam mierreájggásasj tjoavddusijt biednigahtátjit dåjmav. Sáme Giellagáldo vil doajmma valla vehi binnáp ekonomalasj resursaj ja barggij.

Giellagálldo doajmmá Sáme Parlamentáralasj Ráde vuolen, ja Giellagálldo joarkká Sámedikkij aktisasj gielladoajmman. Suoma Sámedigge jådet Sáme Giellagáldo aktisasjbargov. Båddåsasj oajvve l giellatjálle Marko Marjomaa, Suoma Sámedikken.

Sámegielaj normerimbarggo l ájn iehpetjielgas gå ij ájn gávnnu  stuoves biednigahttem dasi.

Ienep diedojt oattjo Sáme Giellagáldo båddåsasj oajves,
Marko Marjomaa: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?