lördag 21 september 2019

Giellagálldo

Sáme giellaaktisasjbarggo joarkeduvvá vájku Giellagálldo-prosjäkta hiejteduváj moarmesmáno 2018. Sáme Giellagáldo doajmma l dán rádjáj biedniguvvam Interreg-prosjevta biednigij. Valla Sámedikke li dálla gávnnam mierreájggásasj tjoavddusijt biednigahtátjit dåjmav. Sáme Giellagáldo doajmma joarkeduvvá javllamánnuj 2019, vehi binnáp ekonomalasj resursaj ja barggij.

Sáme Giellagálldo ij nagá bisodit sämmi dåjmajt degu Interreg-prosjevta ájgen. Dát guosská i.s. giellarádedievnastussaj.

Giellagáldon li vil vihtta sierra giellajuohkusa: oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiella, ma galggi normerit tjállemgielav ja ådå terminologidjav. Giellajuhkusa e galga nåv álu degu åvddåla tjåhkanit, gártjedum ekonomidja diehti. Giellajuogos máhtti tjåhkanit  ienemusát gålmmi dán tjavtja. Dan diehti báhkonormerimbarggo vehi guhkep ájgev válldá gå åvddål.

Duodden mij gullu giellajuohkusijda, Sáme Giellagálldo l aj ásadam bihtámsámegiela barggojuohkusav normeritjit bihtámsámegiela tjállemvuogev.

Giellagálldo doajmmá Sáme Parlamentáralasj Ráde vuolen, ja Giellagálldo joarkká Sámedikkij aktisasj gielladoajmman. Suoma Sámedigge jådet Sáme Giellagáldo aktisasjbargov. Båddåsasj jådediddje l giellatjálle Marko Marjomaa, Suoma Sámedikken.

Sámegielaj normerimbarggo l ájn iehpetjielgas gå ij ájn gávnnu  stuoves biednigahttem dasi.

Ienep diedojt oattjo Sáme Giellagáldo båddåsasj jådediddjes, Marko Marjomaa: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-03-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?