onsdag 19 september 2018

Giellagáldo

Sámegielaj normerimbarggo joarkeduvvá, vájku Giellagáldo joarkkem prosjækta låhpadij moarmesmáno gietjen. Sáme Giellagáldo dåjma li dán rádjáj ruhtaduvvam Interreg-prosjevta biednigij. Sámedikke li gávnnam båddåsasj tjoavddusav nuorttarijkalasj giellaaktisasjbarggo ruhtadibmáj. Sáme Giellagáldo dåjma joarkeduvvi dán jage gæhtjáj, binnep ekonåvmålasj ressursaj ja barggij.

Sáme Giellagálldo ij nagá bisodit dåjmajt sæmmi dásen gå Interreg-prosjevta ájgen. Dát guosská duola dagu giellarádedievnastussaj.

Sáme Giellagáldo fállá rádevaddedievnastusáv dán ájggegávdan:

  • nuorttasámegiellaj 1.10. – 31.12.2018
  • julevsámegiellaj 13.8. – 31.12.2018
  • oarjjelsámegiellaj 20.8. – 31.12.2018

Giellagáldon li vilá vihtta sierra giellajuohkusa: oarjjel-, julev-, nuortta-, anár- ja gålldåsámegiella, ma galggi vásstedit gatjálvisájt ma guosski tjállemgiela njuolgadusájda ja ådå moallánaknormerimij. Giellajuhkusa e galga nav álu gå åvddåla tjåhkanit, gártjedum ekonåvmålasj diehti. Giellajuogos máhtti tjåhkanit  ienemusát gålmmi bále dán jage sinna. Dan diehti normerimbarggo ienep ájgev gå åvddåla.

Duodden mij gullu giellajuohkusijda, Sáme Giellagálldo l ásadum bihtámsámegiela barggojuohkusav, man ulmme normerit bihtámsámegiela tjállemvuogev. Ájádus le barggojuogos tjåhkan vuostasj bále áramusát biehtsemánon.

Giellagáldo doajmmá dálla Sáme Parlamentáralasj Ráde såjij vuolen. Sáme Giellagáldo doajmma joarkeduvvá aktisasjbargo baktu Sámedikkij. Suoma Sámedigge jådet Sáme Giellagáldo aktisasjbargov. Båddåsasj jådediddje l Marko Marjomaa Suoma Sámedikkes. Sáme giellaássjetjálle, Marko Marjomaa.

Boahtteájgge sámegielaj normerimbarggo l ájn iehpetjielgas gå ij la biejadum fássta ruhtadibme dasi.

Ienep diedo oattjo Sáme Giellagáldo båddåsasj jådediddjes, Marko Marjomaa: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?