fredag 22 januari 2021
Fotomontage

Regeringen vill stärka minoritetspolitiken

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik samt flera regeringsuppdrag för att ytterligare stärka den svenska minoritetspolitiken. Det skriver kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

Skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) utvecklar den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. I skrivelsen lyfter regeringen bland annat styrningsfrågor och att regeringen avser att tillsätta en utredning om den fortsatta myndighetsstrukturen för samordning, utveckling och uppföljning. Regeringen aviserar att ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråkens bevarande ska utarbetas och antas samt att organiseringen av språkcentrum ska utredas för att kunna ingå i programmet.

I skrivelsen utvecklas innebörden av ett helhetsgrepp och för betydelsen av de internationella åtagandena ökad tydlighet i ansvarsfördelningen. Regeringen bedömer att stödet för de nationella minoriteternas riksorganisationer bör öka och att ett motsvarande stöd till samiska riksorganisationer bör inrättas. Regeringen gör även bedömningar i fråga om hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning och behovet av ökad kunskap och synlighet i samhället.

Åtgärder och ökade bidrag stärker minoritetspolitiken ytterligare

Regeringen har också gett uppdrag till Sametinget, Institutet för språk och folkminnen och Socialstyrelsen:

  • Sametinget ges i uppdrag att utreda formerna för hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språkvarieteter.
  • Institutet för språk och folkminnen (ISOF) får i uppdrag att utreda hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras.
  • ISOF ska också under 2018 genomföra insatser för att tillgängliggöra språkliga resurser, bland annat genom att digitalisera material.
  • Socialstyrelsen ges ett tvådelat uppdrag om att dels informera kommuner, landsting, vårdgivare och andra berörda aktörer om minoritetslagens betydelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, dels genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-06-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?