fredag 22 januari 2021
almedalen
Foto: Marie Enoksson

Sametinget deltar i Almedalen

I år är Sametinget på plats i Almedalen. De två seminarier där Sametinget deltar handlar dels om vård och omsorg, dels om miljö och klimat.

Under Almedalsveckan i Visby anordnar Region Norrbotten ett seminarium om vård och omsorg den 2 juli 2018 kl. 8.00-9.00 där Sametinget deltar.

Plats: Cramérgatan 8, trädgården

Tema: Samers hälsa på agendan – konsten att möta ett urfolk i vården.

Många svenska samer har under det senaste decenniet känt oro för sin psykosociala hälsosituation. Bland annat har detta handlat om psykisk ohälsa, självmord, diskriminering, unga samers möjlighet till en stark samisk identitet, tillgången på psykosocial hälsovård baserad på samisk språk- och kulturkompetens. Hur kan vi arbeta för att förebygga att samer mår psykiskt dåligt? Hur bemöter vården en person som är same? Har personal tillräckligt med kunskap och kulturkompetens för att förstå deras behov? Hur kan vården bygga en struktur för att förebygga att samer mår psykiskt dåligt?

Medverkande:
 • Agneta Granström, regionråd, Region Norrbotten
 • Britt Sparrock, politiker, Sametinget
 • Lotta Omma, projektledare, Region Norrbotten
 • Gudrun Spiik, distriktssköterska, Hälsocentralen i Jokkmokk
 • Laila Rassa, distriktssköterska, Hälsocentralen i Jokkmokk
 • Bertil Isaksson, moderator, journalist

 

Naturskyddsföreningen och Civil Right Defenders håller ett seminarium om klimat, miljö, biologisk mångfald, grön infrastruktur och traditionell kunskap den 3 juli 2018 kl. 13.00-14.00.

Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3

Tema: Urfolks markanvändning – en framgångsfaktor för biologisk mångfald även i Sverige?

Världsbanken anger att 80 procent av jordens biologiska mångfald finns i områden som används av världens urfolk. Att det är en hög artrikedom i tropikernas djungler där endast urfolk lever känner de flesta till. Men hur är det i Sverige?

Länsstyrelserna arbetar med handlingsplaner för att identifiera och bevara grön infrastruktur i ett landskapsperspektiv. Kan den samiska markanvändningen vara en indikator för biologisk mångfald? Hur kan samernas rättigheter som urfolk stärkas för att upprätthålla landskapets värden? Vilken betydelse har den traditionella kunskapen för den biologiska mångfalden i Sápmi?

Medverkande:
 • Katarina Inga, renägare och biolog
 • Katri Linna, jurist, Civil Rights Defenders
 • Rasmus Kløcker Larsen, Research Fellow, Stockholm Environment Institute
 • Ruona Burman, sakkunnig, Naturskyddsföreningen
 • Per-Olof Nutti, styrelseordförande, Sametinget
 • Josefina Skerk, (moderator) ledamot, Sametinget

 

 

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-06-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?