fredag 22 januari 2021
laponia
Naturum i Stuor Muorkke nationalpark i Laponia. Foto: Marie Enoksson

Självklart med starkt samiskt inflytande i förvaltningen av Laponia

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

Mijá Ednam, samarbetsorganisationen för de samebyar som finns inom Laponiaområdet, har i början av juni bett Sametinget om stöd för att säkerställa ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia.

I september 2016 blev PwC:s utvärdering av Laponiatjuottjudus, den ideella förening som har förvaltningsuppdraget för världsarvet Laponia, klar. Utvärderingen visar hur förvaltningen fungerar och hur den kan förbättras. Av utvärderingen konstaterar Sametinget att utifrån sina resurser har förvaltningen lyckats bra med sin ansats och att det finns utvecklingspotential i förvaltningen.

- Vi ser att Laponiatjuottjudus fungerar bra, särskilt med tanke på hur kort tid den har verkat. Konsensusmodellen med ett samiskt ordförandeskap är framgångsrikt. Vi ger fullt stöd för att den nuvarande formen ska bibehållas, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget följer utvecklingen och den diskussion som uppstått om Laponiatjuottjudus, och särskilt om hur ordförandeskapet ska tillsättas i förvaltningen. Jokkmokks kommun vill inte att de samiska intressena ska ha ordförandeskapet beständigt, utan begär en ändring i den praxis som etablerats inom förvaltningen. Kommunen är beredd att träda ur Laponiatjuottjudus och därmed tvinga fram en nedläggning av förvaltningen i dess nuvarande form.

- Vi arbetar för att det ska finnas en plan för en effektiv lösning med ett starkt samiskt inflytande som kan ta över utifall nuvarande förvaltning måste läggas ner. Vi har tagit upp frågan i möte med Kultur- och demokratiministern. Vi avser att ta upp det med Landsbygdsministern och vi söker möten med Miljöministern och miljödepartementet för att diskutera denna fråga, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget ser att urfolket samerna genom renskötseln och kulturen är en bärande del i världsarvet Laponias värden. Det är därför naturligt att de lokala samerna har en bärande del av förvaltningen av världsarvet. Sametingets styrelse har den 12-14 juni 2018 beslutat att Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande och att det inte ska försvagas.

- Ett samiskt självbestämmande är viktigt och det innebär att de lokala samiska intressenterna ska ha en stark involvering. Det är också viktigt att ha en bra dialog med lokalsamhället i övrigt i en sådan här förvaltning, säger Marita Stinnerbom, styrelseledamot i Sametinget med ansvar för rennäringsfrågor.

Sametingets styrelse har beslutat att stödja Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Styrelsen håller med om att ett starkt samiskt inflytande ska bestå i nuvarande förvaltning, samt att det samiska inflytandet inte ska försvagas vid en eventuell ombildning av Laponiatjuottjudus.

Kontakt:

Per-Olof Nutti
Tel. 070-376 31 12
Sametingets styrelseordförande

Marita Stinnerbom
Tel. 070-399 98 06
Ledamot i Sametingets styrelse, ansvarsområde rennäring

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-06-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?