måndag 28 maj 2018

Hem

29 maj 2018

Rennäringsnämnden har möte

[Plats]
Östersund
[Tid]
09.00

Den 29 maj har Rennäringsnämnden sammanträde i Staare/Östersund.

Dagordning

§ 1 Föregående protokoll

§ 2 Rennäringsnämndens budget

§ 3 Budget rennäringsnämndens främjandeanslag samt beslut om katastrofskadeersättning

§ 4 Föreskrifter utifrån § 35 a katastrofskadeskydd

§ 5 Föreskrifter (STFS 2007:9), konsekvensanalys

§ 6 Handlingsprogram samhällsplanering och markexploateringar

§ 7 Policy för gränser mellan samebyar, Irenmark

§ 8 Medlemskapsärende Sirges sameby

§ 9 Förvaltningsverktyget för rovdjur och renar

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-05-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?