torsdag 22 oktober 2020

Etiska rådet

Sametingets styrelse har tillsatt ett etiskt råd som har i uppgift att arbeta fram rådgivande riktlinjer i frågor som rör återföring, förvaring och återbegravning av samiska kvarlevor. 

Etiska rådet har fem ledamöter och mandattiden sträcker sig till den 31 december 2019. Ledamöterna är:

  • Mikael Jakobsson (sammankallande), tel. 070-514 61 40
  • Lis-Marie Hjortfors
  • Andreas Stångberg
  • Audhild Schanche
  • Rose-Marie Huuva
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2018-05-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?