fredag 22 januari 2021

Ändring i jaktförordningen ska ge fler nationalparker

Sametinget instämmer i Naturvårdsverkets hemställan om ändring av 28 § i jaktförordningen. En ändring skulle ge renskötare rätt att förhindra rovdjursangrepp i nationalparker och därmed öppna upp för fler nationalparker i Sverige.

Naturvårdsverket har lämnat en hemställan till regeringen om att ändra 28 b § jaktförordningen (1987:905) så att det blir möjligt att vidta åtgärder med stöd av 28 och 28 a §§ i nationalpark för att förhindra angrepp på ren. Enligt nuvarande skrivning i jaktförordningen är åtgärder för att skrämma eller döda rovdjur eller avvärja, avbryta rovdjursangrepp inte tillåtna inom nationalparker.

Det finns flera syften med ändringen. Dels ska förutsättningarna för att bedriva renskötsel i befintliga nationalparker förbättras, dels ska det bli lättare att etablera nya nationalparker och utvidga befintliga nationalparker i renskötselområdet.

Sametinget skrev i oktober 2016 till regeringen om samma sak.  Renskötare måste ha möjlighet att tillämpa de åtgärder som anges i bestämmelsen även inom nationalparker utan att vara beroende av länsstyrelsens dispensgivning, anförde Sametinget i sin skrivelse.

När Naturvårdsverket nu lämnat en hemställan om ändring i jaktförordningen instämmer således Sametinget i Naturvårdsverkets förslag. Renskötselns behov inom nationalparksområden måste säkerställas så att renskötselrätten kan utövas utan försvårande inskränkningar. Rätten att freda ren från rovdjursangrepp är en grundläggande förutsättning för att säkerställa renskötselns utövande.

I Naturvårdsverkets nationalparksplan för Sverige från år 2008 identifieras 13 naturområden som skulle vara lämpliga att bli nya nationalparker. Till exempel föreslogs 2008 Vålådalen-Sylarna-Helags som ny nationalpark. Ett nationalparksprojekt har pågått sedan 2014. Den föreslagna nationalparken skulle komma att bli Sveriges största nationalpark och berör samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen samt kommunerna Åre och Berg. Den föreslagna nationalparken är särskilt känslig för de berörda samebyarna då området är renskötselns åretruntmarker. De berörda samebyarna har vid ett flertal tillfällen motsatt sig en nationalparksbildning, bland annat finns en oro för att en nationalpark skulle medföra inskränkningar i renskötselns rättigheter och att möjligheterna till skyddsjakt på stora rovdjur skulle försämras.  

Den föreslagna ändringen av 28 b § i jaktförordningen skulle ge renskötare möjlighet att freda sina renar mot rovdjursangrepp även i nationalparker och därmed göra det lättare att etablera nya nationalparker.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-05-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?