lördag 25 maj 2024
Foto: Sametinget

Sametinget deltar på Permanent Forum i New York

Sametinget deltar på UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 17th session i New York 16-27 april. Temat för årets session är Indigenous Peoples’ Collective Rights to Land, Territories and Resources, ett central tema för Sametingets arbete för att stärka det samiska folkets rätt till mark och vatten.

På plats för Sametinget är styrelseordförande Per-Olof Nutti, avdelningschef för rennäring, miljö och samhälle Lars-Ove Sjajn, rådgivare Lars-Anders Baer samt jurist Matilda Månsson.  Även kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt tjänstemän från kultur- och näringsdepartementen närvarar på forumet.

Om permanent forum

UNPFII är ett rådgivande organ till FN:s :s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Syftet med forumet är att:

  • Lämna expertråd och rekommendationer om urfolksfrågor till ECOSOC
  • Öka medvetenheten kring och främja integrering och koordinering av aktiviteter inom FN-systemet som rör urfolk
  • Ta fram och sprida information om urfolksfrågor

Första veckan består av öppna plenumsmöten. Under den andra veckan hålls informella möten för medlemmarna i permanent forum samt s.k. regionala dialoger mellan stater, FN-organisationer och urfolk. Sametinget deltar under förhandlingarna den första veckan. Parallellt med förhandlingarna organiseras side-events där stater, urfolk och organisationer har möjlighet att berätta om situationen för urfolk runt om i världen.

Sametinget följer diskussionerna under de olika agendapunkterna (se program till höger) som bl.a. behandlar mänskliga rättigheter i dialog med FN:s specialrapportör för urfolks rättigheter.

Side-event

Under måndagen deltog Per-Olof Nutti på ett side-event med titeln Sami Story-Telling and Healing in Finland som arrangerades av Sametinget i Finland, Suoma Sámi Nuorat, MADRE och the Network for Religious and Traditional Peacemakers, med stöd från Finlands ständiga representation vid FN. Per-Olof Nutti höll ett anförande om arbetet för en sannings­kommission om historiska skeenden och övergrepp på samer i Sverige som går att läsa här.

Sametinget arrangerade under tisdagen ett side-event tillsammans med OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) på temat urfolks markrättigheter, förvaltning och ekonomisk utveckling i Sverige. Per-Olof Nutti hälsade alla välkomna med jojk. Chris McDonald från OECD berättade om projektet Linking indigenous communities with regional development som Sametinget deltar i och OECD:s besök i Sverige i februari i år. Matilda Månsson presenterade de hinder och utmaningar som finns i Sverige angående samernas rätt till sina marker och deras förvaltning och några av Sametingets observationer från OECD:s besök om vilka förändringar som behövs. Presentationen på engelska och information om side-eventet finns att läsa till höger. Lars-Anders Baer bidrog slutligen med ett jämförande perspektiv av situationen i Norge, Finland och Kanada.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-05-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?