fredag 22 januari 2021

Lagändringar för att stärka de nationella minoriteternas språk och kultur

Regeringen har idag överlämnat propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till riksdagen.

Propositionens förslag innebär bland annat att alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För de 81 kommuner som ingår i förvaltningsområden så stärks rätten till äldreomsorg, bland annat att rätten ska avse en större del av verksamheten och att den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Regeringen lämnar också förslag om rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på minoritetsspråk. Det föreslås bland annat att regleringen ska överföras till skollagen, att rätten till förskola på minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på minoritetsspråket.

– Vi kommer att återkomma med fler insatser under mandatperioden. Propositionen är en del av flera i regeringens ambitiösa minoritetspolitiska strategi, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionen är en del av revideringen av regeringens samlade minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer. Utgångspunkten för förslagen är att efterlevnaden av de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter ska säkerställas och integreras inom alla berörda sektorer.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2018-03-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?