fredag 12 april 2024
tåg
mostphotos.com

#Inlandsbanan vill se upprustning av järnvägen

Projektet Inlandslänken bedrivs som ett förprojekt av Inlandsbanan AB. Nu undersöker man vad som krävs för att rusta upp den befintliga järnvägen och göra Inlandslänken till en integrerad del av järnvägssystemet.

Med en upprustad järnväg ökar kapaciteten och därmed trafiken. Under byggtiden blir Inlandsbanan en byggarbetsplats, upplagsplatser skapas, nytt och gammal material kommer att transporteras både längs järnvägen och andra anslutningsvägar. I mars 2018 har informations-möten för samebyarna genomförts i Östersund, Lycksele, Umeå, Arvidsjaur och Jokkmokk. Inlandslänken har informerat om den reinvestering som planeras för Inlandsbanan. Totalt deltog 24 samebyar och 44 renskötande samer. 6 samebyar var förhindrade pga renskötselarbete. SSR deltog på tre möten. Mötena genomfördes i två block. Under det första blocket ägde information rum från representanter från Inlandslänken samt Inlandsbanan. Efter lunch fördes diskussioner med samebyar om iRenmark och RBP.

Två beslut väntas under maj-aug 2018 för att man ska kunna gå vidare med Inlandslänken. Det ena är regeringens beslut om "Nationell plan för transportsystem 2018- 2029" och det andra är ett beslut från ägarkommunerna till Inlandsbanan. Nästa steg planeras till hösten 2018 då enskilda samråd kan äga rum med samebyarna.

30 samebyar berörs i området från Sveg upp till Gällivare. Totalt handlar det om 45 anläggningar, 65 flyttleder, 15 svåra passager och 30 riksintressen.

Sammanfattande synpunkter och åtgärder från samebyarna (se minnesanteckningar i högerspalten):

 1. Samebyarna vill klargöra att dessa möten varit rena informationsmöten och inte på något sätt får ses som att samråd genomförts med de samebyar som deltog.
 2. På den information som samebyarna erhållit anser de att projekt Inlandslänken innebär allt för omfattande åtgärder och har för stor påverkan på renskötseln för att att vara genomförbar. Upppdrag till SSR från byarna att fortsatt övergripande hantera projekt Inlandslänken.
 3. Samebyarna ifrågasätter även den planerade budgeten för genomförande. Samebyarna har inte kontaktats innan investeringsplanen gjordes.
 4. Samebyarna önskade förklaring till varför ingen ny prövning gjorts för hela Inlandsbanan enligt Lagen om byggande av järnväg. Man vill få aktuella dokument som utgör underlag för projekt Inlandslänken.
 5. Klarläggande om Inlandsbanan är en fastighet ska redovisas av projektet.
 6. Samebyarna önskar byavis mer informationsmaterial om driftsplaner och vägsanlutningar om projekt Inlandslänken blir verklighet. Hur ska järnväg och bilväg nyttjas?
 7. Upprättandet av Samverkansavtal mellan Inlandslänken och berörda byar viktigt för eventuellt framtida insatser från samebyarna.
 8. Samebyarna upplever redan idag med nuvarande verksamhet en bristfällig kommunikation med IBAB. Detta kan förbättras genom utbildningsinsatser till de som arbetar med Inlandsbanan för att höja kompetensen om renskötsel.
 9. Anders önskade meddelande från samebyarna om befintligt stängsel längs banan är undermåligt men även inspel om det finns sträckor som är behov av nytt stängsel.
 10. Om samebyarna idag sänder en "renvarning" på spåret till IBAB ska lokföraren beakta detta. Denna fråga tas med till Mats Portinson, IBAB
 11. iRenmark måste justeras/förbättras där även RBP kan utgöra underlag. Detta budskap ska gå till Sametinget.
 12. Det finns behov av ajourförning av samebyarnas renbruksplaner. Beteslandsindelningen i RBP behöver uppdateras.
 13. Renarnas fria strövning bör kunna anges i RBP.
 14. Inlandsbanan som shape-shape-fil ska skickas till byarna för att kunna hanteras i RenGIS.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-03-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?