fredag 20 april 2018

Ingvar Kamprad - Unik människa och gränsöverskridande entreprenör

Även efter sin död fortsätter Ingvar Kamprad att satsa på näringslivsutveckling i Norrland. Hälften av hans kvarlåtenskap ska gå till detta ändamål. När IKEA i Haparanda öppnade var Ingvar Kamprad noga med att samerna också skulle synliggöras.

Testamenterar till företagsverksamhet
Den 14 mars 2018 blev Ingvar Kamprads testamente offentligt, och innehållet överraskade många. Halva kvarlåtenskapen ska enligt testamentet användas för utveckling av företagsverksamhet i Norrland. Att Kamprad var Norrlandsvän märktes tydligt när IKEA öppnade ett varuhus Haparanda 2006. Vid öppnandet av varuhuset i Haparanda uttalade Ingvar Kamprad att det skulle bli en mötesplats för fyra folk, dvs. det svenska, finska, norska och samiska folket. Det hedrade samerna när Kamprad insisterade på att den samiska flaggan skulle vaja tillsammans med den svensk, norska och finska utanför varuhuset.

- Att varuhuset öppnades med en jojk, framförd av Sofia Jannok i närvaro av Ingvar Kamprad och hans hustru Margareta, var i samiska ögon en tydlig markering av både förståelse och respekt för samernas strävanden och deras näringar och kultur, framhåller Per Olof Nutti styrelseordförande i Sametinget.

Studieresa i Sápmi
Ingvar Kamprad var en både en unik människa och gränsöverskridande ikonisk entreprenör. Tillsammans med sin hustru Margareta gjorde han i augusti 2007 en studieresa i Sápmi för att lära sig mer om både de traditionella samiska näringarna och om samiskt entreprenörskap. Under deras tur besöktes bland annat Jukkasjärvi, Nikkaluokta och Rostujávri. Värd för arrangemanget var Sametinget.

- Det kanske mest anmärkningsvärda med hans besök var att Ingvar Kamprad förstod vikten av att utveckla det samiska näringslivet och uppmuntra samiskt entreprenörskap, mer än många kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, minns Lars-Anders Baer, dåvarande styrelseordförande som deltog under studieresan.

OECD-studie om urfolk och regional utveckling
- Den studie som OECD för närvarande genomför rörande ursprungsfolks möjligheter att bättre inkluderas i samhällslivet och landsbygdsutvecklingen, bland annat i Sverige, Kanada, USA och Peru, kommer säkert att bekräfta Kamprads tes att samisk näringslivsutveckling och samiskt entreprenörskap måste synliggöras och stödjas på sina egna meriter, avslutar Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Per‐Olof Nutti
Sametingets styrelseordförande
070-376 31 12

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-03-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?