söndag 16 december 2018

Kulturpolitisk handlingsprogram 2018-2021 ute på remiss

Nu har berörda remissinstanser i form av föreningar, organisationer, institutioner och partier i Sametinget chans att påverka förslag till Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-2021.

Sametingets kulturnämnd har under sitt möte 13 mars 2018 (protokoll 2018:4) beslutat att förslaget till kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-2021 ska ut på remiss till berörda sameföreningar, samiska organisationer, samiska kulturinstitutioner och partier i Sametinget. För enskilda som vill besvara remissen finns möjlighet att ta del av underlaget i högerspalten. Kulturnämnden avser att lämna förslaget till plenum under våren 2018.

Synpunkter på handlingsprogrammet ska skickas in via e-post, i Word-format, senast 5 april 2018 till: kansli@sametinget.se

Svar märks med diarienummer: 4.2.1-2018-447 i ämnesraden på e-postmeddelandet.

 

Vid frågor, kontakta:

Om innehållet i kulturpolitiskt handlingsprogram:

Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd

070-554 29 99, ingrid.inga@sametinget.se

Om inlämnandet av synpunkter:

Anna Mämmi, kulturhandläggare

0980-780 57, anna.mammi@sametinget.se

 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-03-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?