söndag 23 juni 2024
Gruppbild från mötet
Sámi organisašuvnnaid ja bellodagaid ovddasteaddjit čoahkkanan Gironii njukčamánu 6-7 beivviid 2018. Govven: Marie Enoksson

Ságastallamat duohtavuođa- kommišuvnna eastagiid ja vejolašvuođaid birra

Guokte beaivvi leat ovddasteaddjit sámi organisašuvnnain, visot sámediggebellodagain ja muhtunat Sámedikki stivralahtuin čoahkkinastán ja ságastallan das got áigut joatkit barggu sámi duohtavuođakommišuvnnain. Ságastallanvuođđun lei raporta ja nu gohčoduvvon SWOT-guorahallan maid bargojoavku lea dahkan.

Bargojoavku ovdanbuvttii raportta das got dilli lea muđui, namalassii Norgga ja Suoma bealde, ja got doppe jotket dáinna bargguin. Dilli Norgga ja Suoma bealde Sámis ovdána, ja bargojoavku lea čuvvon proseassa goappašiid riikkain. Lea jurdda čatnat oktavuođa ovddasvástideddjiiguin Norgga ja Suoma bealde.

Bargojoavkku SWOT-guorahallan adnui digaštallanvuođđun čoahkkimis mii dollui Gironis njukčamánu 6-7 beivviid. Lei illudahtti ahte visot sámediggebellodagain ledje ovddasteaddjit geat oassálaste ságastallamiin daningo sámi servodahkii lea dehálaš ja duođalaš bargun gávnnahit mii boahttevaš duohtavuođakommišuvnna sisdoallu galgá leat.

- Joavkku vuoigŋa lea konstruktiivvalaš ja dat áŋggirda boahtteáiggi guvlui, lohká Simon Wetterlund guhte jođihii čoahkkima.

Oasseváldit barge smávit joavkkuin mat dasto ovdanbukte árvalusaid SWOT-guorahallamii. Bargojoavku galgá de redigeret ja gárvet guorahallama ovdalgo šaddá almmolažžan. SWOT lea bargovuohki mii sáhttá veahkkin čalmmustahttit daid hearkivuođaid, nanusvuođaid, vejolašvuođaid ja áitagiid maid duohtavuođakommišuvnna proseassa sáhttá deaivat.

- Bargojoavku lea dahkan buori barggu ja dat váldá ovdan máŋga dehálaš guorahallansuorggi, lohká Simon Wetterlund.

- Guorahallan lea vuolggasadjin mas mii sáhttit álggahit proseassa ásahit kommišuvnna, vai árrat oažžut gova dain vejolašvuođain ja eastagiin maid mii fuomášit proseassa joatkimis, lohkaba Krihke Nordling ja Isak Utsi bargojoavkkus.

Vejolaš vuohki joatkit bargguin lea álggahit gulaskuddamiid (hearings) vai oažžut ovdan oaiviliid ja árvalusaid mandáhttii (nu mo Norggas ja Suomas) ja ovttasbargat rájiid rastá, čiekŋudahttit daid oktavuođaid mat juo leat ja vejolaččat oassálastit gulaskuddamiin Norgga ja Suoma bealde. Muhtun áššiid soaitá dárbu vel dárkileappot guorahallat, ovdamearkka dihte buohtastahttit man olu resurssaid iešguđet stáhtat bidjet dása, duohtavuođakommišuvnna juridihkalaš eavttuid Ruoŧas, ja vejolaš ásahanmodeallaid. Bargojoavku evttoha maid ráhkadit portála mas sáhttá lonohallat dieđuid mii sihkkaráhtášii čađačuovgi proseassa.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 44 )
«123»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?