söndag 5 december 2021

Sámediggi ovttamielas ráđđehusain boazoguohtun- konvenšuvnna šiehtadallamiid ektui

Ráđđehus ja Sámediggi sohpe juovlamánu 6. b ahte dat boazoguohtunkonvenšuvdnaevttohus maid Ruoŧŧa ja Norga vuolláičálle 2010:s ii sáhte ratifiserejuvvot.

Gulaskuddamat leat čájehan ahte evttohus ii soaba daidda lágaide mat gusket čearuid siviila rivttiide. Garraseamos moaitámušat leat leamaš konvenšuvnna guovlluprotokolla ektui mas guohtuneatnamiid juohkin Norgga ja Ruoŧabealde lea čilgejuvvon.

Go ii leat gávdnon konvenšuvdna de lea 1751 jagi lappekodisilla mii lei stáhtaid gaskasaš rádjesoahpamuš, leamaš vuođđun Ruoŧa sámiid boazodoallorivttiid ektui Norggas. Muhto go lappekodisilla lea nu boares riektedokumeanta de lea dárbu oažžut sadjái njuolggadusaid mat heivejit dálá dillái ja mat čilgejit got lappekodisilla galgá čađahit.

Lea dárbu oktasaš njuolggadusaid vai eastadit riidduid mat sáhttet čuožžilit ja vai čoavdit čuolmmaid ee meahciealliáššiid, sisabahkkemiid ja eará heađuštemiid ektui, lohká Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti.

Visar sidorna 141 till 160 ( av 218 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-12-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?