lördag 18 maj 2024

Sametinget överens med regeringen om omförhandling av renskötselkonvention

I det dialogmöte mellan regeringen och Sametinget som genomfördes i Stockholm den 6 december uppnåddes samsyn att förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge som undertecknades av respektive stat 2010 inte kan ratificeras av Sverige.

Den remissammanställning som gjorts i frågan ger en entydig bild av att förslaget hamnar i konflikt med lagstiftningen vad avser samebyarnas civila rättigheter. Hårdast kritik mot förslaget har riktats mot den omfördelning av betesmarker mellan Sverige och Norge som framgår i de så kallade områdesprotokollen i konventionen.

I ett konventionslöst tillstånd gäller lappkodicillen från 1751, ett gränstraktat mellan staterna som garanterar de svenska samernas rättigheter att bedriva renskötsel i Norge.  Eftersom lappkodicillen är ett mycket gammalt rättsdokument finns det behov av ett regelverk som förtydligar hur lappkodicillen ska tillämpas utifrån dagens moderna renskötsel.

- Ett gemensamt regelverk behövs, särskilt för att undvika konflikter av olika slag utifrån dagens samhällsförändring och lösa de problem som kan tänkas uppstå av exempelvis rovdjursfrågan, exploateringar och andra intrång på betesmarkerna säger Per-Olof Nutti Sametingets styrelseordförande.

- Staterna kan inte utgå från en konvention som inte tar hänsyn till renskötselns civila rättigheter. Det är viktigt att etablera en rättssäker ordning som respekterar de enskildas rättigheter fullt ut på båda sidor om riksgränsen säger Lars Miguel Utsi, vice styrelseordförande.

Styrelsen i Sametinget är enig om att en dialog mellan de samiska parterna i Sverige och Norge skyndsamt bör komma till stånd för att försöka hitta en framkomlig väg för fortsatt förhandling.

- I det här läget behöver vi i första hand mobilisera en bred samsyn med de samiska parterna med sikte på ett nytt avtal. Den samiska arbetsgruppens tidigare arbete kan utgöra en bra utgångspunkt i den dialogen, säger Anders Kråik. 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-12-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?