torsdag 25 juli 2024
Bebis
Hur ska det gå för mitt språk? Foto: Marie Enoksson.

Hur ska normering och språkutveckling gå vidare efter Giellagáldu?

Divvun och Sámi Giellagáldu är djupt bekymrade över att normering och utveckling av de samiska språken ska stanna upp när Interreg-projektet avslutas i maj 2018. Nu måste regeringarna i Finland och Sverige ta sitt ansvar.

Den bristande politiska viljan hos Finlands och Sveriges regeringar att lämna fast finansiering till Sámi Giellagáldu utgör ett direkt hot mot arbetet med att utveckla de samiska språken, skriver projektledarna för Giellagáldu och Divvun i ett öppet brev.

Normering av språk är ett grundläggande arbete för all språkutveckling. Om det saknas ord och utryck blir det omöjligt att genomföra andra språkutvecklingsåtgärder, till exempel att producera läromedel på samiska, eller att utveckla korrektur- och andra språkutvecklingsverktyg på de respektive samiska språken.

Samtliga samiska språk är hotade språk enligt UNESCO. Om inte verksamheten permanentas kommer det att leda till att samiska språk inte behandlas likvärdigt som majoritetsspråken, och att det samiska språkgemenskapen och det samiska kulturarvet i Norden undergrävs.

Divvun och Sámi Giellagáldu samarbetar på många områden som till exempel utveckling av den digitala språkbanken www.satni.org där termerna är lättillgängliga för språkbrukare. Divvun skapar verktyg som baseras på Giellagáldus normeringsbeslut och integreras i språkverktyg som stavningskontroll och grammatikkontroll. Offentliga organ har behov av termutveckling och normering inom specifika områden.

Avslutningsvis påminner Divvun och Giellagáldu om att Finland och Sverige är förpliktade att följa EU:s stadga om regionala språk och minoritetsspråk i sin nationella lagstiftning. Verklig efterlevnad av artikel 14 blir besvärlig utan systematiskt normeringarbete. Efter den 31 maj 2018 kommer inte de samiska språkbrukarna att ha tillgång till samma rådgivningstjänster som majoritetsspråkanvändare har. Det finns inte längre något språkråd eller något organ som kan godkänna nya ord eller ge råd i språkfrågor.

Vi ber att regeringarna i Finland, Sverige och Norge ska säkra en permanent finansiering av Sámi Giellagáldu och därigenom ge de samiska språken en tryggare framtid. Finland och Sverige måste bekosta sin andel av den samiska, nordiska språkgemenskapen.

Läs hela brevet på svenska, norska och nordsamiska i högerspalten!

Brevet har skickats till:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Same- og minoritetspolitisk avdeling, Norge
  • Justitieministerit i Finland
  • Undervisnings- och kulturministeriet i FInland
  • Kultur­departementet i Sverige
  • NRK Sápmi, Norge
  • YLE Sápmi, Finland
  • SVT Sápmi, Sverige
  • SR, Sverige
  • Sametinget i Finland, Sverige och Norge
  • UNESCO

Kontakt:

Sámi Giellagáldu – joatkkaprošeavtta hoavda/chef
Marko Marjomaa
+358 50 438 2484
marko.marjomaa@samediggi.fi

Divvun prošeaktajođiheaddji/projektledare
Sjur Nørstebø Moshagen
+358 505 634 319
sjur.n.moshagen@uit.no

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-11-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?