måndag 10 augusti 2020
Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Foto: Marie Birkl

Principiellt viktig rättsprövning om rätten att förvalta småviltjakt och fiske

Måndagen den 6 november 2017 påbörjas en principiellt viktig rättsprövning av Gällivare tingsrätts dom att Girjas sameby har ensamrätt till småviltjakt och fiske inom sitt område. Förhandlingarna i Umeå vid Hovrätten för Övre Norrland förväntas pågå fram till den 13 december 2017.

Nödvändig rättsprövning
Sametinget anser att den kommande rättsprövningen i Hovrätten i Övre Norrland om Girjas sameby eller staten har ensamrätt till småviltjakt och fiske ovan odlingsgränsen har betydelse för hela det samiska samhället. Eftersom varken Sveriges riksdag som stiftar lagar eller det svenska rättsväsendet har förmått erkänna och klarlägga omfattningen av den samiska rätten till jakt och fiske, är prövningen nödvändig.

- Jag är både förvånad och bekymrad över både JK och JK:s juridiska ombuds onyanserade språkbruk och retorik i målet, som påminner om lappfogdeväsendets koloniala tankevärld. Detta påpekades också av 59 forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter den 11 juni 2016 i samband med tingsrättsförhandlingarna, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Dom i hovrätt får stor betydelse

- Som företrädare för Sametinget ser jag fram emot de kommande hovrättsförhandlingarna och att hovrättsdomen ska klarlägga omfattningen av den samiska jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

- Sametinget kommer att följa hovrättsförhandlingarna, den kommande hovrättsdomen och de domskäl som hovrätten kommer att åberopa eftersom detta kommer att få avgörande betydelse för det samiska samhällets framtid, avslutar Nutti.

Kontakt:
Per-Olof Nutti
070-376 31 12
Styrelseordförande

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-11-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?