lördag 26 september 2020
Installation av RenGIS

Ny databas

Ett teknikutvecklingsprojekt pågår. Syftet är att bygga en första fungerande teknik för att möjliggöra en rad olika användningsområden för renbruksplanerna. När RenGIS samebyserver går i graven kommer vi att kunna erbjuda samebyarna säker datalagring i en ny databas.

Lagring på server i molnet

I den första versionen som nu utvecklas är central lagring via internet och ett behörighetssystem prioriterade delar. Det innebär att samebyarnas beteslandsindelning, anläggningar och flyttleder lagras i en server i molnet och samebyn styr all tillgång till detta material via ett behörighetssystem. Samebyn har kontroll över och nyttjanderätt av all data och styr vem som har tillgång till materialet på olika nivåer.

Rättighetssystemet är baserat på programvaran "Conterra" som har stor förmåga att hantera komplicerade rättigheter i en sådan servermiljö som vi använder.

Två olika användarapplikationer kommer att sättas upp som exempel på tillämpningar som ger nytta för många.

Lättillgänglig information

Renbruksplanen blir tillgänglig via internet och web, via mobil och genom RenGIS-klienten. Det blir också möjligt att använda delar av tekniken även om mobiltäckning saknas.

En allmän ”kartvisare” presenterar den serverlagrade informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt via en web-browser. För fältinventering och andra speciella behov används ”Collector” som är en allmänt tillgänglig app som används i mobil miljö (smartphone, surfplatta).

Första version klar i slutet av 2017

För projektets utvecklings- och testbehov används betelandsindelningen och övrig data från tre samebyar. Projektet ska under året resultera i ett testat system som är förberett för driftsättning även i andra samebyar. Den första versionen av systemet är en effektiv bas för att utveckla framtida användartillämpningar, appar med mera.  Nästa steg i processen är att under en period provköra systemet i skarpt läge.

I 2017 års projektresultat ingår även en plan för produktens införande, drift och support, långsiktig förvaltning och vidareutveckling.

Fördelar med ny databas:

  • Säker datalagring i en gemensam databas underlättar samebyns administration.
  • Enkel hantering: Samebyn har även tillgång till sitt data i mobiltelefoner och på webben. De mobila applikationerna utvecklas hela tiden.
  • Behörighetssystem: Samebyn bestämmer vem som får läsa data och vem som får redigera data.
  • Snabbare process: I förlängningen ser vi att samebyarna är delaktiga på ett tydligare sätt i att uppdatera informationen i systemet iRenmark.

I teknikgruppen ingår:

  • Jonas Vannar, samebyrepresentant
  • Bengt Näsholm, konsult FBN
  • Jan Kemi, konsult GeoVision
  • Peter Benson, GIS-samordnare, Sametinget
© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-09-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?